ویلا در سرخرود - ویلا در محمودآباد - قیمت ویلا در شمال

زمین درویش آباد سرخرود


زمین سرخرود کد 4571
سرخرود
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.580 میلیارد

کد: 4571

نقدی

زمین ساحلی درویش آباد کد ۵۵۸۴
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5584

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۶۶۵
سرخرود
مساحت:
144 متر
خواب
حمام

1.585 میلیارد

کد: 5665

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5403
سرخرود
مساحت:
292 متر
خواب
حمام

3.212 میلیارد

کد: 5403

نقد و اقساط

زمین ساحلی درویش آباد سرخرود کد ۵۲۸۴
سرخرود
مساحت:
303 متر
خواب
حمام

2.224 میلیارد

کد: 5284

نقد و اقساط

زمین سند دار با پروانه مسکونی سرخرود کد ۴۹۵۵
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

3.800 میلیارد

کد: 4955

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0