زمین اقساطی محمودآباد


زمین تجاری در نوار ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7723

نقد و اقساط

زمین کد 7666
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7666

نقدی

خرید زمین میانکلمرز محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7533

نقد و اقساط

زمین سنددار مسکونی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
324 متر
0 خواب
0 حمام

2.430 میلیارد

کد: 7523

نقدی

فروش زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

6.100 میلیارد

کد: 5616

نقدی

فروش زمین مزروعی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7506

نقدی

فروش زمین در محمودآباد عبدالله آباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
8,150 متر
0 خواب
0 حمام

20.375 میلیارد

کد: 5010

نقدی

خرید زمین محمودآباد در سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7446

نقد و اقساط

خرید زمین مسکونی سنددارمحمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,210 متر
0 خواب
0 حمام

18.150 میلیارد

کد: 7445

نقدی

خرید زمین محمودآباد متوریج
محمودآباد
مساحت:
308 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7438

نقدی

خرید زمین محمودآباد شهرک صبا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7436

نقدی

خرید زمین شهرک ساحل مهر
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

5 میلیارد

کد: 7434

نقدی

خرید زمین بیشه کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7417

نقدی

خرید زمین افراسرا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
260 متر
0 خواب
0 حمام

5.300 میلیارد

کد: 4689

نقدی

زمین مسکونی علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

80 میلیارد

کد: 5709

نقدی

زمین علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
234 متر
0 خواب
0 حمام

کد: 5275

نقدی

فروش زمین ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7295

نقد و اقساط

فروش زمین مسکونی محمودآباد حربده
محمودآباد
مساحت:
238 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7236

نقد و اقساط

زمین مسکونی سنددار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
0 خواب
0 حمام

11.900 میلیارد

کد: 7234

نقد و اقساط

خرید زمین سنددار سیاهرودسر
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 5174

نقد و اقساط

خرید زمین عزت آباد
محمودآباد
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 3179

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0