خرید ویلا محمود اباد


فروش ویلا در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
355 متر
4 خواب
3 حمام

11.500 میلیارد

کد: 7777

نقدی

ویلا شهرکی در محمودآباد
محمودآباد
فوری
مساحت:
225 متر
3 خواب
1 حمام

9.300 میلیارد

کد: 7774

نقدی

خرید ویلا شهرکی محمودآباد کد 7712
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7712

نقدی

خرید ویلا دوبلکس  در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7707

نقدی

ویلا استخردار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
240 متر
4 خواب
5 حمام

9 میلیارد

کد: 7681

نقدی

فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
320 متر
3 خواب
3 حمام

12 میلیارد

کد: 7668

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد کد7651
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

16 میلیارد

کد: 7651

نقدی

ویلا باغ محمودآباد افراسرا
محمودآباد
مساحت:
1,150 متر
2 خواب
1 حمام

5.600 میلیارد

کد: 4980

نقدی

خرید ویلا شهرکی محمودآباد میانکلمرز
محمودآباد
مساحت:
204 متر
4 خواب
1 حمام

7.200 میلیارد

کد: 4329

نقدی

ویلا ساحلی بلوار دریا سرخرود
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

3.800 میلیارد

کد: 2691

نقدی

خرید ویلا محمودآباد شهرک شمس
محمودآباد
مساحت:
380 متر
3 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 2778

نقدی

ویلا عبدالله آباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
400 متر
2 خواب
1 حمام

4.600 میلیارد

کد: 4277

نقدی

خرید ویلا متوریج محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

2.400 میلیارد

کد: 7538

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد شهرک صدف
محمودآباد
مساحت:
424 متر
4 خواب
3 حمام

14.100 میلیارد

کد: 4413

نقدی

خرید ویلا محمودآباد شهرک موج خزر
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 5560

نقدی

فروش ویلا شهر در ساحلی محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
232 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7496

نقدی

ویلا در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
520 متر
3 خواب
3 حمام

9.100 میلیارد

کد: 7488

نقدی

خرید ویلا دوبلکس در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
170 متر
1 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7485

نقدی

ویلا سیاهرودسر محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

7.600 میلیارد

کد: 7473

نقدی

ویلا شهرک صنوبری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
273 متر
3 خواب
3 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7452

نقد و اقساط

فروش ویلا شهرک سااو محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
2 حمام

25 میلیارد

کد: 5011

نقدی

خرید ویلا دریاسر محمود آباد
محمودآباد
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1252

نقد و اقساط

ویلا در محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
4 حمام

5 میلیارد

کد: 3671

نقد و اقساط

خرید ویلا در محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
248 متر
2 خواب
1 حمام

5.600 میلیارد

کد: 519

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد شهرک پرنسا
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
3 حمام

8.500 میلیارد

کد: 269

نقد و اقساط

خرید ویلا استخردار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

12.100 میلیارد

کد: 2440

نقد و اقساط

خرید ویلا در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
5 خواب
5 حمام

12.500 میلیارد

کد: 257

نقدی

فروش ویلا دوبلکس محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 4199

نقدی

فروش آپارتمان در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 3514

نقد و اقساط

ویلا شهرکی دوبلکس محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

7.700 میلیارد

کد: 5540

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0