خرید زمین ساحلی سرخرود


خرید زمین چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2.160 میلیارد

کد: 7730

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

خرید زمین مسکونی در درویش آباد
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.620 میلیارد

کد: 5671

نقدی

زمین در سرخرود چاکسر
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 4674

نقدی

خرید زمین سرخرود شهرک امیررضا
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

3.625 میلیارد

کد: 1629

نقد و اقساط

فروش زمین شهرکی سرخرود
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 2793

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود
سرخرود
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

4.560 میلیارد

کد: 2058

نقدی

خرید زمین سنددار سرخرود
سرخرود
مساحت:
4,200 متر
0 خواب
0 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7423

نقدی

زمین سرخرود شهرک آرتسین
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7367

نقد و اقساط

فروش زمین در سرخرود
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

5.800 میلیارد

کد: 5367

نقد و اقساط

فروش زمین سنددار چاکسر
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7252

نقد و اقساط

فروش زمین سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
158 متر
0 خواب
0 حمام

1.343 میلیارد

کد: 7047

نقدی

فروش زمین شهرک دارا سرخرود
سرخرود
مساحت:
232 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5427

نقد و اقساط

خرید زمین ساحلی در چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
788 متر
0 خواب
0 حمام

10 میلیارد

کد: 5659

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0