خرید برج ساحلی در سرخرود


برج ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7776

نقدی

خرید آپارتمان خط دریا برج سفید
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7747

نقدی

خرید برج ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
2 خواب
3 حمام

10.800 میلیارد

کد: 7728

اقساط بلندمدت

خریدآپارتمان90متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 7702

نقدی

خرید آپارتمان در خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.400 میلیارد

کد: 7636

نقدی

آپارتمان فریدونکنار
فریدونکنار
فروخته شد
مساحت:
118 متر
3 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7556

نقدی

خرید آپارتمان نقلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

12.600 میلیارد

کد: 2675

نقدی

آپارتمان سرخرود خط‌دریا
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

6.400 میلیارد

کد: 1438

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود ساحلی بلواردریا
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 1648

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود چاکسر
سرخرود
مساحت:
340 متر
4 خواب
2 حمام

20.500 میلیارد

کد: 1471

نقدی

آپارتمان ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
98 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 1775

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود برج ققنوس
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

16 میلیارد

کد: 1860

نقدی

فروش آپارتمان لوکس سرخرود
سرخرود
مساحت:
283 متر
3 خواب
2 حمام

16 میلیارد

کد: 2191

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود ناهارخوران
سرخرود
مساحت:
225 متر
3 خواب
1 حمام

20 میلیارد

کد: 1349

نقدی

خرید آپارتمان بلوارساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
2 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 7539

نقدی

خریدآپارتمان ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
117 متر
2 خواب
2 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7491

نقدی

خرید آپارتمان خط دریا
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
2 خواب
1 حمام

4.400 میلیارد

کد: 7481

نقدی

خرید برج ایلیا خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
108 متر
2 خواب
2 حمام

3.240 میلیارد

کد: 7465

نقدی

فروش آپارتمان سرخرود چهارطبقه
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 2904

نقد و اقساط

فروش آپارتمان ساحلی خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

2.750 میلیارد

کد: 7451

نقدی

خرید پنت هاوس در سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

12 میلیارد

کد: 7450

نقدی

خرید آپارتمان  در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5698

نقد و اقساط

خرید آپارتمان مازرون2 سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7419

نقدی

خرید آپارتمان ایلیا سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
108 متر
2 خواب
1 حمام

3.240 میلیارد

کد: 7377

نقدی

فروش آپارتمان سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7370

نقد و اقساط

خرید آپارتمان سرخرود 120متری بلوار دریا
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

10.250 میلیارد

کد: 2072

نقد و اقساط

خرید برج افق سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7325

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود پلاک اول دریا
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

7.850 میلیارد

کد: 3846

نقد و اقساط

خرید آپارتمان 131متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
2 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 3892

نقد و اقساط

فروش آپارتمان لاکچری سرخرود
سرخرود
مساحت:
237 متر
3 خواب
2 حمام

28.600 میلیارد

کد: 4287

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0