خرید آپارتمان


فروش آپارتمان در شمال – فروش آپارتمان در سرخرود – آپارتمان
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1437

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال – آپارتمان در سرخرود – خرید آپارتمان ساحلی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1433

نقد و اقساط

آپارتمان در خانه دریا – آپارتمان در سرخرود – آپارتمان در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
90 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1319

نقد و اقساط

خریدآپارتمان ساحلی پلاک اول محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
195 متر
2 خواب
2 حمام

7.800 میلیارد

کد: R1298

نقد و اقساط

فروش آپارتمان در شمال – خرید آپارتمان در شمال – سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
80 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R871

نقد و اقساط

فروش آپارتمان در شمال – آپارتمان در شمال – آپارتمان سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
97 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R870

نقد و اقساط

فروش آپارتمان در شمال – آپارتمان در سرخرود – آپارتمان شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R869

نقد و اقساط

خرید آپارتمان زیر قیمت در شمال – آپارتمان در شمال – سرخ رود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
95 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R868

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال – آپارتمان ساحلی سرخرود – آپارتمان شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R867

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال – آپارتمان شمال – آپارتمان سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R866

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان ساحلی در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
170 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R858

نقد و اقساط

آپارتمان در سرخرود – خرید آپارتمان ساحلی در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
74 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R832

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال – آپارتمان زیر قیمت در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R777

نقد و اقساط

آپارتمان خط دریا در شمال – آپارتمان در سرخرود – آپارتمان شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R767

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
140 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R766

نقد و اقساط

آپارتمان شهرکی در شمال – آپارتمان در سرخرود – آپارتمان شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
125 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R760

نقد و اقساط

خرید ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا ساحلی در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R745

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در سرخرود – ویلا شهرکی در شمال – ویلا در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R744

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال – آپارتمان ساحلی در سرخرود – آپارتمان
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R694

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال – آپارتمان ساحلی دید به دریا در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
165 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R693

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال ایران – آپارتمان در شمال – آپارتمان در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R679

نقد و اقساط

خرید آپارتمان ساحلی سرخرود – آپارتمان ساحلی – آپارتمان لب ساحل زیرقیمت
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R407

نقد و اقساط

اپارتمان فروشی خانه دریا – خرید آپارتمان شهرکی – khane darya complex
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
83 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R402

نقد و اقساط

خرید آپارتمان در خانه دریا – قیمت آپارتمان – گروه املاک یوسفی
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
118 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R399

نقد و اقساط

آپارتمان لب ساحل – خرید آپارتمان سرخرود – اپارتمان ساحلی – آپارتمان لوکس
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R396

نقد و اقساط

پنت هاوس ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
460 متر
3 خواب
2 حمام

35 میلیارد

کد: R316

نقد و اقساط

خرید آپارتمان – آپارتمان ساحلی – سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R310

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی – آپارتمان بابلسر – خرید آپارتمان شمال – خرید آپارتمان زیرقیمت
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R108

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی – شهرک ساحلی ایزدشهر – خرید آپارتمان شهرک نیلوفر ایزدشهر
ایزدشهر
فروخته شد
مساحت:
120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R76

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی – فروش آپارتمان ایزدشهر – خرید آپارتمان شمال – ایزدشهر شمال
ایزدشهر
فروخته شد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R75

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0