آپارتمان ساحلی سرخرود


خرید آپارتمان پرنیان خزر
سرخرود
مساحت:
16,777,215 متر
2 خواب
1 حمام

7.600 میلیارد

کد: 7970

نقدی

خرید آپارتمان درویش آباد
سرخرود
مساحت:
85 متر
2 خواب
1 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7968

نقدی

آپارتمان خط دریا
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7928

نقدی

پیش خرید آپارتمان برج دهقان
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

9.300 میلیارد

کد: 7916

نقدی

خرید آپارتمان نوساز خط دریا
سرخرود
مساحت:
500 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7905

نقدی

خرید آپارتمان برج آرال
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
2 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7904

نقدی

آپارتمان ساحلی خط دریا
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
1 حمام

16.500 میلیارد

کد: 7899

نقدی

خرید آپارتمان برج پرنیان خزر
سرخرود
مساحت:
62,700 متر
2 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7897

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود برج ناسا
سرخرود
مساحت:
800 متر
2 خواب
2 حمام

6.800 میلیارد

کد: 7896

نقدی

خرید آپارتمان سنددار سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

8.800 میلیارد

کد: 7895

نقدی

پیش فروش برج الیزه سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7832

پیش پرداخت

فروش آپارتمان 90 متری سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7829

نقدی

خرید آپارتمان ساحلی مجتمع مازرون
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7807

نقدی

فروش واحد ساحلی پلاک اول
سرخرود
مساحت:
900 متر
2 خواب
1 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7802

نقدی

فروش‌ واحد ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

4.200 میلیارد

کد: 7796

نقد و اقساط

خرید آپارتمان پلاک 1 خط دریا
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

8 میلیارد

کد: 7791

نقدی

خرید برج ساحلی سیفی
سرخرود
مساحت:
500 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7789

نقدی

خرید برج ساحلی فردان سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 7786

نقدی

خرید آپارتمان چاکسر سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7783

پیش پرداخت

خرید آپارتمان ساحلی آرال 8
سرخرود
مساحت:
900 متر
2 خواب
1 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7781

نقدی

برج ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7776

نقدی

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

6.900 میلیارد

کد: 7775

نقدی

خریدآپارتمان نقلی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7772

نقد و اقساط

خرید پنت هاوس خط دریا
سرخرود
مساحت:
160 متر
4 خواب
4 حمام

9.800 میلیارد

کد: 7771

نقد و اقساط

پنت هاوس ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
341 متر
4 خواب
3 حمام

18.750 میلیارد

کد: 7770

نقد و اقساط

خرید آپارتمان سرخرود برج بهشت
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7768

نقد و اقساط

فروش آپارتمان نوساز سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

8.200 میلیارد

کد: 7767

نقدی

آپارتمان لاکچری سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7766

نقدی

خرید آپارتمان درسرخرود کد7760
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7760

نقدی

خریدآپارتمان پلاک اول دریا سرخرود کد7758
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
2 حمام

15 میلیارد

کد: 7758

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0