خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

آپارتمان ساحلی


آپارتمان محمودآباد کد ۳۴۳۱
محمودآباد
مساحت:
138 متر
3 خواب
1 حمام

3.450 میلیارد

کد: 3431

نقد و اقساط

فروش محمودآباد کد ۳۵۱۴
محمودآباد
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

3.120 میلیارد

کد: 3514

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد ۳۵۱۲
محمودآباد
مساحت:
85 متر
2 خواب
1 حمام

2.125 میلیارد

کد: 3512

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۳۲۶
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7326

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد ۳۵۶۵
محمودآباد
مساحت:
190 متر
3 خواب
2 حمام

4.750 میلیارد

کد: 3565

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۳۲۵
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 7325

اقساط بلندمدت

آپارتمان محمودآباد کد ۳۵۸۰
محمودآباد
مساحت:
88 متر
2 خواب
1 حمام

2.200 میلیارد

کد: 3580

نقدی

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۴۷
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

4.485 میلیارد

کد: 3847

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۴۶
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

3.450 میلیارد

کد: 3846

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۹۲
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

7.680 میلیارد

کد: 3892

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۲۸۷
سرخرود
مساحت:
237 متر
3 خواب
2 حمام

13.035 میلیارد

کد: 4287

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد ۳۵۶۳
محمودآباد
مساحت:
195 متر
3 خواب
2 حمام

5.535 میلیارد

کد: 3563

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد ۳۵۶۴
محمودآباد
مساحت:
195 متر
3 خواب
2 حمام

7.995 میلیارد

کد: 3564

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول دریا محمودآباد کد ۵۰۲۴
محمودآباد
مساحت:
195 متر
3 خواب
2 حمام

7.410 میلیارد

کد: 5024

نقد و اقساط

آپارتمان پنت هاوس سرخرود کد 5197
سرخرود
مساحت:
257 متر
3 خواب
2 حمام

7.710 میلیارد

کد: 5197

نقد و اقساط

مجتمع کامل 4 طبقه سرخرود کد 4721
سرخرود
مساحت:
117 متر
2 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 4721

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۳۱۳
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
1 حمام

3.050 میلیارد

کد: 4313

نقد و اقساط

مجلل ترین پنت هاوس شمال کشور در سرخرود کد ۴۵۸۸
سرخرود
ویژه
مساحت:
710 متر
4 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4588

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۷۴۱
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

3.750 میلیارد

کد: 4741

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود خط دریا کد ۴۲۰۰
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

2.006 میلیارد

کد: 4200

نقدی

پنت هاوس سرخرود خط دریا کد ۴۲۹۰
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 4290

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد ۳۸۵۴
محمودآباد
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.980 میلیارد

کد: 3854

نقدی

آپارتمان سرخرود کد ۵۵۲۰
سرخرود
مساحت:
74 متر
2 خواب
1 حمام

1.450 میلیارد

کد: 5520

نقدی

آپارتمان سرخرود کد ۵۶۰۵
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5605

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۶۰۹
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

3.540 میلیارد

کد: 4609

نقد و اقساط

پنت هاوس خط دریا سرخرود کد ۵۱۵۳
سرخرود
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

8.200 میلیارد

کد: 5153

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود  کد۳۸۰۶
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
2 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 3806

نقد و اقساط

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی دید به دریا سرخرود کد ۷۲۰۹
سرخرود
مساحت:
800 متر
3 خواب
4 حمام

4.375 میلیارد

کد: 7209

نقد و اقساط

پنت هاوس در سرخرود کد ۷۰۸۲
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
3 حمام

5.425 میلیارد

کد: 7082

نقد و اقساط