آپارتمان دید به دریا


آپارتمان ویو دریا در خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5521

نقد و اقساط

خرید آپارتمان سرخرود خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
125 متر
3 خواب
3 حمام

3.350 میلیارد

کد: 5699

نقد و اقساط

خرید آپارتمان لب ساحل در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
133 متر
3 خواب
2 حمام

4.550 میلیارد

کد: 5602

نقد و اقساط

خرید آپارتمان در سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
1 حمام

6.200 میلیارد

کد: 5627

نقد و اقساط

آپارتمان در سرخرود خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
141 متر
3 خواب
2 حمام

4.250 میلیارد

کد: 5669

نقد و اقساط

خرید پنت هاوس ساحلی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
600 متر
4 خواب
3 حمام

15 میلیارد

کد: 2832

نقد و اقساط

خرید پنت هاوس خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
460 متر
4 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 1862

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 2766
محمودآباد
مساحت:
191 متر
3 خواب
2 حمام

15.100 میلیارد

کد: 2766

نقد و اقساط

خرید پنت هاوس سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

20.050 میلیارد

کد: 5142

نقد و اقساط

آپارتمان دید به دریا سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

6.450 میلیارد

کد: 4633

نقد و اقساط

خرید پنت هاوس در سرخرود
سرخرود
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

5.550 میلیارد

کد: 5404

نقد و اقساط

خرید آپارتمان خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
148 متر
3 خواب
3 حمام

6.250 میلیارد

کد: 4460

نقد و اقساط

فروش آپارتمان خط دریا سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 5527

نقد و اقساط

خرید آپارتمان در خط دریا سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
161 متر
3 خواب
3 حمام

6.118 میلیارد

کد: 5547

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0