آپارتمان خط دریا


خرید آپارتمان خط دریا برج سفید
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7747

نقدی

خرید برج ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
2 خواب
3 حمام

14.800 میلیارد

کد: 7728

نقدی

آپارتمان سرخرود بلوار دریا
سرخرود
مساحت:
124 متر
2 خواب
1 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7688

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
500 متر
2 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7686

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 7682
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
300 متر
2 خواب
2 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7682

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 7679
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

4.400 میلیارد

کد: 7679

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 7637
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7637

نقدی

خرید آپارتمان در خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.400 میلیارد

کد: 7636

نقدی

پیش فروش آپارتمان سرخرود خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
400 متر
2 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7628

نقدی

آپارتمان سرخرود برج فرشته پلاس
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7620

نقدی

آپارتمان ساحلی 125متری بلواردریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

13.850 میلیارد

کد: 7574

نقدی

خرید آپارتمان نقلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

12.600 میلیارد

کد: 2675

نقدی

خرید آپارتمان ویو دریا محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
130 متر
2 خواب
2 حمام

3.350 میلیارد

کد: 7545

نقدی

آپارتمان سرخرود خط‌دریا
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

6.400 میلیارد

کد: 1438

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود ساحلی بلواردریا
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 1648

نقدی

آپارتمان بلوار دریا سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
165 متر
3 خواب
2 حمام

4.455 میلیارد

کد: 1429

نقدی

آپارتمان ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
98 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 1775

نقدی

فروش آپارتمان لوکس سرخرود
سرخرود
مساحت:
283 متر
3 خواب
2 حمام

16 میلیارد

کد: 2191

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود ناهارخوران
سرخرود
مساحت:
225 متر
3 خواب
1 حمام

20 میلیارد

کد: 1349

نقدی

خرید آپارتمان‌ در خط ساحلی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
100 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 3009

نقدی

خرید آپارتمان بلوارساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
2 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 7539

نقدی

آپارتمان پیش فروش سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7499

نقدی

پیش فروش آپارتمان ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
1 خواب
1 حمام

3.150 میلیارد

کد: 7497

نقدی

خریدآپارتمان ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
117 متر
2 خواب
2 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7491

نقدی

خرید آپارتمان خط دریا
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
2 خواب
1 حمام

4.400 میلیارد

کد: 7481

نقدی

خرید برج ایلیا خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
108 متر
2 خواب
2 حمام

3.240 میلیارد

کد: 7465

نقدی

خرید آپارتمان با ویو ابدی دریا سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
168 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 603

نقد و اقساط

فروش آپارتمان سرخرود چهارطبقه
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 2904

نقد و اقساط

فروش آپارتمان ساحلی خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

2.750 میلیارد

کد: 7451

نقدی

فروش آپارتمان ساحلی سرخرود خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7449

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0