خرید ویلا ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


ویلا سرخرود درویش آباد  کد 5211
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 5211

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرک ساحلی خانه دریا – شهرک خصوصی خانه دریا
محمودآباد
ویژه
مساحت:
680 متر
5 خواب
2 حمام

30 میلیارد

کد: R1033

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد سیاهرودسر کد 4867
محمودآباد
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

12.050 میلیارد

کد: 4867

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

11.100 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 5240
سرخرود
مساحت:
360 متر
4 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 5240

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 3379
سرخرود
مساحت:
660 متر
3 خواب
1 حمام

20 میلیارد

کد: 3379

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 5666
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2738
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
1 حمام

12.100 میلیارد

کد: 2738

نقدی

ویلا محمودآباد رودپشت  کد 4940
محمودآباد
مساحت:
430 متر
4 خواب
4 حمام

16 میلیارد

کد: 4940

نقد و اقساط

ویلا سرخرود  شهرک خسروی کد 5233
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
1 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5233

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد7642
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7642

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا سرخرود عزت آباد کد 4042
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4042

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 2199
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 2199

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 4943
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5607
سرخرود
مساحت:
220 متر
4 خواب
4 حمام

10 میلیارد

کد: 5607

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

8 میلیارد

کد: 7659

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7502

نقدی

خرید سرخرود شهرک آلپ کد 5281
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

6.200 میلیارد

کد: 5281

نقدی

ویلا سرخرودبلوار دریا 7643
سرخرود
مساحت:
380 متر
3 خواب
1 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7643

نقدی

ویلا درویش اباد در سرخرود کد 4658
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

6.600 میلیارد

کد: 4658

نقد و اقساط

ویلا سرخرود عزت آباد کد7611
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7611

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 5637
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5637

نقد و اقساط

ویلا سرخرود  عزت آباد کد 7076
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
3 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7076

نقدی

ویلا درویش آباد در سرخرود کد 7214
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

15.100 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 7589
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7589

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 5008
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5008

نقد و اقساط

ویلا سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
128 متر
3 خواب
2 حمام

7.600 میلیارد

کد: 7706

نقدی

فروش ویلا سرخرود کد 7414
سرخرود
مساحت:
802 متر
3 خواب
3 حمام

20 میلیارد

کد: 7414

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0