خرید شهر محمودآباد

شهر محمودآیاد یکی از شهرهای ساحلی و توریستی در شمال کشور و استان ماندران می باشد که همجوار شهرهای ساحلی و نزدیک به شهر های جنگلی نور و چمستان می باشد شهر محمودآباد نزدیکترین شهر ساحلی به شهر تهران می باشد .


زمین کد 7749
محمودآباد
مساحت:
115 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 7749

نقدی

زمین کد7523
محمودآباد
مساحت:
324 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 7523

نقدی

آپارتمان پلاک اول محمودآباد کد 3965
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3965

نقد و اقساط

آپارتمان‌  کد 3419
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3419

نقدی

ویلا  کد 5003
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
1 حمام

20.050 میلیارد

کد: 5003

نقد و اقساط

آپارتمان کد 3854
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

3.200 میلیارد

کد: 3854

نقدی

زمین  کد 5593
محمودآباد
مساحت:
605 متر
0 خواب
0 حمام

18 میلیارد

کد: 5593

نقد و اقساط

ویلا  کد 7518
محمودآباد
مساحت:
245 متر
3 خواب
2 حمام

2.400 میلیارد

کد: 7518

نقدی

آپارتمانr1298
محمودآباد
ویژه
مساحت:
195 متر
2 خواب
2 حمام

7.800 میلیارد

کد: R1298

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 7500
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
2 خواب
2 حمام

8 میلیارد

کد: 7500

نقدی

آپارتمان ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
125 متر
3 خواب
2 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7720

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 7545
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
2 حمام

3.350 میلیارد

کد: 7545

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 3714
محمودآباد
مساحت:
107 متر
2 خواب
1 حمام

1.574 میلیارد

کد: 3714

نقدی

آپارتمان محمودآباد 3421
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.650 میلیارد

کد: 3421

نقدی

اپارتمان محمودآیاد کد 7700
محمودآباد
مساحت:
100 متر
2 خواب
1 حمام

1,300 تومان

کد: 7700

نقدی

ویلا محمودآباد کد 3474
محمودآباد
مساحت:
126 متر
2 خواب
2 حمام

3.400 میلیارد

کد: 3474

نقدی

ویلا محمودآباد کد 2453
محمودآباد
مساحت:
296 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 2453

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 7261
محمودآباد
مساحت:
4,670 متر
0 خواب
0 حمام

70 میلیارد

کد: 7261

نقد و اقساط

زمین شهرکی محمودآباد کد 5412
محمودآباد
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5412

نقد و اقساط

زمین محمود آباد کد 5417
محمودآباد
مساحت:
1,644 متر
0 خواب
0 حمام

16.500 میلیارد

کد: 5417

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4307
محمودآباد
مساحت:
681 متر
0 خواب
0 حمام

13.700 میلیارد

کد: 4307

نقدی

زمین محمودآباد کد 3025
محمودآباد
مساحت:
681 متر
0 خواب
0 حمام

8.513 میلیارد

کد: 3025

نقدی

زمین ساحلی محمودآباد کد 4349
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
0 خواب
0 حمام

250 میلیارد

کد: 4349

نقدی

زمین تجاری محمودآباد کد 7248
محمودآباد
مساحت:
750 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 7248

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 5728
محمودآباد
مساحت:
143 متر
2 خواب
1 حمام

5.050 میلیارد

کد: 5728

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5070
محمودآباد
مساحت:
314 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 5070

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5069
محمودآباد
مساحت:
750 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 5069

نقد و اقساط

زمین پلاک اول دریا محمودآباد کد 4907
محمودآباد
مساحت:
930 متر
0 خواب
0 حمام

41.850 میلیارد

کد: 4907

نقدی

آپارتمان محمودآباد مسکن مهر کد 3429
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.400 میلیارد

کد: 3429

نقدی

زمین در محمودآباد کد 5416
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 5416

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0