خرید شهر محمودآباد

خرید و فروش آپارتمان و ویلاهای نوساز در حوزه شهری محمودآباد که نزدیک به مراکز خرید و رفاهی و درمانی بوده و شرایط نزدیک به ساحل و دریا نیز برای تمامی ملک ها فراهم است


مغازه محمودآباد کد3357
محمودآباد
مساحت:
70 متر
1 خواب
1 حمام

2.450 میلیارد

کد: 3357

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 7581
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

3.105 میلیارد

کد: 7581

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4106
محمودآباد
مساحت:
313 متر
4 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 4106

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 5728
محمودآباد
مساحت:
143 متر
2 خواب
1 حمام

5.050 میلیارد

کد: 5728

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول محمودآباد کد 3965
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3965

نقد و اقساط

زمین قواره اول دریا  محمودآباد کد 5084
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

250 میلیارد

کد: 5084

نقدی

زمین تجاری مسکونی بر جاده اصلی ساحلی محمودآباد کد 3082
محمودآباد
مساحت:
4,670 متر
0 خواب
0 حمام

84.060 میلیارد

کد: 3082

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5415
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 5415

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد 3421
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 3421

نقدی

زمین محمودآباد کد 4544
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

4.850 میلیارد

کد: 4544

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 3855
محمودآباد
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 3855

نقد و اقساط

مغازه محمودآباد کد 5591
محمودآباد
مساحت:
53 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5591

نقدی

زمین مسکونی تجاری در محمودآباد کد ۴۱۹۲
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
996 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4192

نقد و اقساط

زمین محمودآبادکد2245
محمودآباد
مساحت:
218 متر
0 خواب
0 حمام

436 میلیون

کد: 2245

نقدی

زمین محمودآباد کد 3859
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

16.250 میلیارد

کد: 3859

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 7582
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5.550 میلیارد

کد: 7582

نقدی

زمین محمودآباد کد 7599
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7599

نقدی

زمین تجاری مسکونی محمودآباد کد 5069
محمودآباد
مساحت:
750 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5069

نقد و اقساط

زمین  تجاری محمودآباد کد 5593
محمودآباد
مساحت:
605 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5593

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3629
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
1,110 متر
0 خواب
0 حمام

13.400 میلیارد

کد: 3629

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3961
محمودآباد
مساحت:
803 متر
0 خواب
0 حمام

11.300 میلیارد

کد: 3961

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 7541
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7541

نقدی

آپارتمان محمودآباد مسکن مهر کد 3429
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.400 میلیارد

کد: 3429

نقدی

آپارتمان‌ محمودآباد مسکن مهر کد 3419
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 3419

نقدی

ویلا محمودآباد کد 7554
محمودآباد
مساحت:
140 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7554

نقدی

زمین محمودآباد کد 7550
محمودآباد
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7550

نقدی

زمین محمودآباد کد7549
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7549

نقدی

زمین محمودآباد کد 7552
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7552

نقدی

زمین محمودآباد کد 2795
محمودآباد
مساحت:
125 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 2795

نقدی

زمین محمودآباد کد 4771
محمودآباد
مساحت:
9,000 متر
0 خواب
0 حمام

90 میلیارد

کد: 4771

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0