ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

بیش از هزاران فایل با قیمت بروز در سرخرود ، جهت خرید ویلا در سرخرود یا دیدن قیمت ویلا در سرخرود با گروه کارگزاران املاک یوسفی بیش از 14 سال سابقه کار و 20 مشاورین متخصص در منطقه و با تسلط کامل بهترین مورد ها رو به شما پیشنهاد میدهد و حتی میتوانید برای مشاوره خرید فروش و برای استعلام قیمت با مشاورهای ما تماس بگیرید.


ویلاسرخرود کد1116
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

7.500 میلیارد

کد: 1116

نقدی

ویلا سرخرود کد 4509
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 4509

نقدی

ویلا سرخرود کد 4693
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4693

نقدی

ویلا سرخرود ویلا درویش اباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R615

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

ویلا خانه دریا کد 7336
سرخرود
مساحت:
600 متر
4 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7336

نقد و اقساط

ویلا شهرک خانه دریا سرخرود کد 7456
سرخرود
ویژه
مساحت:
655 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7456

نقدی

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

ویلا  خط دریا سرخرود کد 7470
سرخرود
مساحت:
128 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7470

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 7468
سرخرود
مساحت:
150 متر
4 خواب
4 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7468

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7502

نقدی

ویلا مستقل در سرخرود کد 7540
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 7540

نقدی

ویلاشهرکی سرخروددرویش آباد کد7530
سرخرود
مساحت:
130 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7530

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 7526
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
3 حمام

15 میلیارد

کد: 7526

نقدی

ویلا سرخرود کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5169
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 5169

نقد و اقساط

ویلا سرخرود ساحلی کد 5408
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5408

نقدی

ویلا در سرخرود کد 4487
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4487

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 4885
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4885

نقدی

ویلا سرخرود در درویش آباد کد 5635
سرخرود
مساحت:
153 متر
4 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5635

نقدی

ویلا سرخرود در شهرک گلزا کد 5092
سرخرود
مساحت:
255 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 5092

نقدی

ویلا معلم‌کلا سرخرود کد 7517
سرخرود
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7517

نقدی

ویلا شهرکی ساحلی سرخرود کد 5486
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
216 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5486

نقدی

ویلا ساحلی – ویلا دوبلکس – لاکچری سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
147 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R314

نقد و اقساط

فروش ویلا – ویلا شهرکی – فرزادشهر
سرخرود
مساحت:
550 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1334

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد 7387
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
4 حمام

9.400 میلیارد

کد: 7387

نقدی

ویلا سرخرود کد 5684
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5684

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد 5322
سرخرود
مساحت:
153 متر
3 خواب
3 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5322

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0