ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

بیش از هزاران فایل با قیمت بروز در سرخرود ، جهت خرید ویلا در سرخرود یا دیدن قیمت ویلا در سرخرود با گروه کارگزاران املاک یوسفی بیش از 14 سال سابقه کار و 20 مشاورین متخصص در منطقه و با تسلط کامل بهترین مورد ها رو به شما پیشنهاد میدهد و حتی میتوانید برای مشاوره خرید فروش و برای استعلام قیمت با مشاورهای ما تماس بگیرید.


ویلا سیاهکلا سرخرود کد 7404
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7404

نقدی

ویلا استخردار در سرخرود کد 5687
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 5687

نقدی

فروش مجتمع ساحلی شهرکی سرخرود کد 4162
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
2 خواب
1 حمام

45.550 میلیارد

کد: 4162

نقد و اقساط

ویلا سرخرود عزت آباد کد7611
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7611

نقدی

ویلا سرخرود احمدآباد کلیچ کد 4328
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4328

نقدی

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

ویلا سرخرود کد 4472
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4472

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5400
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 5400

نقد و اقساط

ویلا استخر دار با سند سرخرود کد 4516
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 4516

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 7076
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7076

نقدی

ویلا باغ سرخرود افراسرا کد 4980
سرخرود
مساحت:
1,150 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4980

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2738
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
1 حمام

11 میلیارد

کد: 2738

نقدی

ویلا در سرخرود کد 4714
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

2.150 میلیارد

کد: 4714

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 4326
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 4326

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 5686
سرخرود
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6.050 میلیارد

کد: 5686

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5372
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

8.050 میلیارد

کد: 5372

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد 5405
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

9.050 میلیارد

کد: 5405

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 4207
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

ویلا شهرک خانه دریا سرخرود کد 7456
سرخرود
ویژه
فروخته شد
مساحت:
655 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7456

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد 5147
سرخرود
مساحت:
220 متر
4 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 5147

نقد و اقساط

ویلا سند دار شهرکی سرخرود کد 5146
سرخرود
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 5146

نقدی

ویلا ساحلی در سرخرود کد 7024
سرخرود
مساحت:
95 متر
2 خواب
2 حمام

2.050 میلیارد

کد: 7024

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود خط دریا کد 5149
سرخرود
مساحت:
110 متر
3 خواب
2 حمام

5.050 میلیارد

کد: 5149

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

ویلا سرخرود شهرک ایرتیک کد7548
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 7548

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2821
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2821

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 3229
سرخرود
مساحت:
500 متر
5 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3229

نقدی

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0