خرید زرداب شهر سرخرود

منطقه گردشگری روستای زردآب (جاذبه طبیعی) در مازندران، شهرستان محمودآباد، روستای زردآب و جاده زرداب - تازه آباد واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مسجدصاحب الزمان (عج) قرار گرفته است


زمین سرخرود  زردآب کد 5334
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 5334

نقد و اقساط

زمین سرخرود زردآب  کد 4440
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
0 خواب
0 حمام

7.850 میلیارد

کد: 4440

نقد و اقساط

زمین سرخرود زردآب کد 7263
سرخرود
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7263

نقدی

زمین تجاری سرخرود زردآب کد 5006
سرخرود
مساحت:
4,300 متر
0 خواب
0 حمام

6.200 میلیارد

کد: 5006

نقد و اقساط

زمین  سرخرود کد 3462
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
189 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 3462

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0