ویلا در سرخرود - ویلا در محمودآباد - قیمت ویلا در شمال

ویلا ارزان سرخرود


ویلا مستقل در سرخرود کد 7540
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 7540

نقدی

ویلاشهرکی سرخروددرویش آباد کد7530
سرخرود
مساحت:
130 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7530

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 7526
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
3 حمام

15 میلیارد

کد: 7526

نقدی

ویلا سرخرود در شهرک گلزا کد 5092
سرخرود
مساحت:
255 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 5092

نقدی

ویلا سرخرود در درویش آباد کد 5635
سرخرود
مساحت:
153 متر
4 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5635

نقدی

ویلا معلم‌کلا سرخرود کد 7517
سرخرود
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7517

نقدی

ویلا سرخرود کد 5684
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5684

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7502

نقدی

ویلا سرخرود کد 7484
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

18 میلیارد

کد: 7484

نقدی

ویلا سرخرود کد 7479
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
3 حمام

2 میلیارد

کد: 7479

نقدی

ویلا سرخرود کد 7478
سرخرود
مساحت:
220 متر
4 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7478

نقدی

ویلا سرخرود کد 7477
سرخرود
مساحت:
320 متر
2 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 7477

نقدی

ویلا سرخرود کد 7476
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 7476

نقدی

ویلا  خط دریا سرخرود کد 7470
سرخرود
مساحت:
128 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7470

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 7468
سرخرود
مساحت:
150 متر
4 خواب
4 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7468

نقدی

ویلا شهرک خانه دریا سرخرود کد 7456
سرخرود
ویژه
مساحت:
655 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7456

نقدی

ویلا سرخرود کد 7453
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7453

نقدی

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد 7428
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
2 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7428

نقدی

ویلا سرخرود کد 7421
سرخرود
مساحت:
125 متر
3 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 7421

نقدی

ویلا شهرکی درویش آباد کد 7415
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
4 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7415

نقدی

فروش ویلا سرخرود کد 7414
سرخرود
مساحت:
802 متر
3 خواب
3 حمام

20 میلیارد

کد: 7414

نقدی

ویلا سرخرود کد 4361
سرخرود
مساحت:
290 متر
3 خواب
3 حمام

5.300 میلیارد

کد: 4361

نقدی

ویلا سرخرود شهرکی کد 4360
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 4360

نقد و اقساط

ویلا سرخرود در درویش آباد کد 3956
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 3956

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4362
سرخرود
مساحت:
275 متر
4 خواب
3 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4362

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد 3881
سرخرود
مساحت:
156 متر
1 خواب
1 حمام

1 میلیارد

کد: 3881

نقدی

ویلا سیاهکلا سرخرود کد 7404
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7404

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود 7396
سرخرود
مساحت:
450 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7396

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0