خرید ویلا


فروش ویلا خانه دریا 7721
محمودآباد
مساحت:
630 متر
3 خواب
1 حمام

190 میلیارد

کد: 7721

نقدی

خرید ویلا شهرک ساحلی خانه دریا – شهرک خصوصی خانه دریا
محمودآباد
ویژه
مساحت:
680 متر
5 خواب
2 حمام

30 میلیارد

کد: R1033

نقد و اقساط

ویلا شهرک مانلی  سرخرود کد 7675
سرخرود
ویژه
مساحت:
430 متر
4 خواب
2 حمام

25 میلیارد

کد: 7675

نقدی

ویلا شهرک خانه دریا
محمودآباد
ویژه
مساحت:
738 متر
4 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7667

نقدی

ویلا  شهرک خانه دریا کد 7658
محمودآباد
ویژه
مساحت:
650 متر
4 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7658

نقدی

ویلا  خانه دریا
محمودآباد
ویژه
مساحت:
605 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7663

نقدی

ویلا شهرک ساحلی خانه دریا
محمودآباد
ویژه
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7670

نقدی

خانه دریا فروش ویلا خانه دریا
محمودآباد
ویژه
مساحت:
600 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R1322

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد شهرک پرنسا  کد 269
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 269

نقد و اقساط

ویلامحمودآبادکد 295
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 295

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4304
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4304

نقدی

ویلا سرخرود سیاهکلا کد1116
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 1116

نقدی

ویلا محمودآباد ترسیاب کد 2584
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 2584

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا کد3340
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 3340

نقدی

ویلا سرخرود کد 7378
سرخرود
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7378

نقدی

ویلا محمودآباد حربده  کد 2168
محمودآباد
مساحت:
350 متر
3 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 2168

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد حربده  کد 5540
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5540

نقدی

ویلا دریاسر محمودآباد کد 7480
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
3 حمام

5.300 میلیارد

کد: 7480

نقدی

ویلا شهرک وثوقی محمودآباد کد 7668
محمودآباد
مساحت:
320 متر
3 خواب
3 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7668

نقدی

ویلا شهرکی در محمودآباد کد 4938
محمودآباد
مساحت:
340 متر
3 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4938

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 4207
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

ویلا بلوار فانوس سرخرود کد 7685
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

8.600 میلیارد

کد: 7685

نقدی

ویلا محمودآباد بیشه کلا کد3188
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3188

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 5211
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 5211

نقد و اقساط

ویلا خانه دریا کد 7577
محمودآباد
مساحت:
666 متر
4 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7577

نقدی

ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود کد 4368
سرخرود
ویژه
مساحت:
450 متر
3 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 4368

نقد و اقساط

ویلا قصر دریا محمودآباد کد 2298
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
1 حمام

14 میلیارد

کد: 2298

نقدی

ویلا محمودآباد سیاهرودسر کد 4867
محمودآباد
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

12.050 میلیارد

کد: 4867

نقد و اقساط

ویلا سرخرود شهرک ایرتیک کد7548
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

14 میلیارد

کد: 7548

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0