فروش ویلا محمودآباد


خرید ویلا نوساز حربده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7962

نقدی

خرید ویلا استخردار افراتخت
محمودآباد
مساحت:
260 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7954

نقدی

خرید ویلا افراتخت
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7952

نقدی

خرید ویلا محمودآباد متوریج
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

7.200 میلیارد

کد: 7949

نقدی

خرید ویلا استخردار محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
163 متر
3 خواب
2 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7948

نقدی

فروش ویلا قدیمی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
370 متر
2 خواب
1 حمام

5.700 میلیارد

کد: 7945

نقدی

خرید ویلا شهرکی ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7943

نقد و اقساط

خرید ویلا جنگلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

5.700 میلیارد

کد: 7942

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
120 متر
3 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7940

نقدی

خرید ویلا شهرک مانیسا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7933

نقدی

خرید ویلا در عزت آباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
4 حمام

10.100 میلیارد

کد: 7932

نقدی

خرید ویلا دوبلکس حربده
محمودآباد
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

83 میلیون

کد: 7927

نقدی

خرید ویلا شهرکی بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7926

نقدی

خرید ویلا شهرک رادمان
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7925

نقدی

خرید ویلا علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7923

نقد و اقساط

خرید ویلا اورطشت
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7907

نقدی

خرید ویلا باغ شهرک برکه محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
320 متر
4 خواب
1 حمام

13.100 میلیارد

کد: 7902

نقدی

خرید ویلا کلنگی خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
640 متر
3 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7898

نقدی

خرید ویلا قدیمی خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
600 متر
4 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7894

نقدی

خرید ویلا محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7892

نقدی

خرید ویلا فلت محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7880

نقدی

خرید ویلا نوساز خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
650 متر
4 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7870

نقدی

خرید ویلا شهرک خانه دریا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
650 متر
3 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7869

نقدی

خرید ویلا اورطه دشت محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
265 متر
2 خواب
2 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7868

نقدی

خرید ویلا سنددار تشبندان
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7863

نقد و اقساط

خرید ویلا تشبندان محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 7861

نقدی

خرید ویلا ابولحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
132 متر
3 خواب
1 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7849

نقدی

خرید ویلا استخردار شهرکی معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
227 متر
2 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7847

نقد و اقساط

خرید ویلا نیمه کاره محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
217 متر
3 خواب
4 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7846

نقدی

خرید ویلا علمده استخردار
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7842

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0