زمین سرخرود ارزان


خرید زمین وزرا محله سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7974

نقدی

زمین شهرک رونیا
سرخرود
مساحت:
330 متر
0 خواب
0 حمام

11 میلیارد

کد: 7969

نقدی

خرید زمین مسکونی چاکسر
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7965

نقدی

زمین تجاری سرخرود
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

110 میلیارد

کد: 7958

نقدی

خرید زمین کشاورزی زردآب
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

650 میلیون

کد: 7922

نقدی

خرید زمین مستقل حاجی کلا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7915

نقدی

خرید زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
906 متر
0 خواب
0 حمام

90.600 میلیارد

کد: 7882

نقدی

خرید زمین ساحلی خط دریا
سرخرود
مساحت:
565 متر
0 خواب
0 حمام

56.500 میلیارد

کد: 7853

نقدی

خرید زمین خط دریا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 7851

نقدی

خرید زمین خط دریا
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

60 میلیارد

کد: 7850

نقدی

خرید زمین محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
2,900 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7848

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی ساحلی سنددار
محمودآباد
مساحت:
355 متر
0 خواب
0 حمام

7.200 میلیارد

کد: 7844

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی جاده خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7839

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود در حاجی کلا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7831

نقدی

خرید زمین احمدآباد کلیچ
سرخرود
مساحت:
446 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7828

نقدی

خرید ویلا نیمه کاره در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

9.100 میلیارد

کد: 7823

نقدی

خرید زمین حاجی کلا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7815

نقدی

زمین در سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
566 متر
0 خواب
0 حمام

21 میلیارد

کد: 7788

نقدی

زمین در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
218 متر
0 خواب
0 حمام

6.100 میلیارد

کد: 7787

نقدی

زمین در چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7765

نقدی

فروش زمین پلاک اول دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,134 متر
0 خواب
0 حمام

114 میلیارد

کد: 7762

نقدی

زمین مسکونی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

77 میلیارد

کد: 7759

نقدی

فروش زمین سنددار سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
3,980 متر
0 خواب
0 حمام

260 میلیارد

کد: 7757

نقدی

خرید زمین در زردآب سرخرود
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7742

نقدی

خرید زمین زردآب سرخرود
سرخرود
مساحت:
175 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7741

نقدی

خرید زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

خرید زمین چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2.160 میلیارد

کد: 7730

نقدی

زمین تجاری در نوار ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7723

نقد و اقساط

زمین کد 7701
سرخرود
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

12.600 میلیارد

کد: 7701

نقدی

زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
532 متر
0 خواب
0 حمام

37 میلیارد

کد: 7696

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0