زمین ساحلی سرخرود


خرید زمین وزرا محله سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7974

نقدی

خرید زمین مسکونی چاکسر
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7965

نقدی

خرید زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
906 متر
0 خواب
0 حمام

90.600 میلیارد

کد: 7882

نقدی

خرید زمین ساحلی خط دریا
سرخرود
مساحت:
565 متر
0 خواب
0 حمام

56.500 میلیارد

کد: 7853

نقدی

خرید زمین خط دریا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 7851

نقدی

خرید زمین خط دریا
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

60 میلیارد

کد: 7850

نقدی

خرید زمین محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
2,900 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7848

نقد و اقساط

خرید ویلا نیمه کاره در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

9.100 میلیارد

کد: 7823

نقدی

زمین در سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
566 متر
0 خواب
0 حمام

21 میلیارد

کد: 7788

نقدی

زمین در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
218 متر
0 خواب
0 حمام

6.100 میلیارد

کد: 7787

نقدی

زمین در چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7765

نقدی

فروش زمین پلاک اول دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,134 متر
0 خواب
0 حمام

114 میلیارد

کد: 7762

نقدی

زمین مسکونی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

77 میلیارد

کد: 7759

نقدی

فروش زمین سنددار سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
3,980 متر
0 خواب
0 حمام

260 میلیارد

کد: 7757

نقدی

خرید زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

خرید زمین چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2.160 میلیارد

کد: 7730

نقدی

زمین تجاری در نوار ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7723

نقد و اقساط

زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
532 متر
0 خواب
0 حمام

37 میلیارد

کد: 7696

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

زمین کد 7666
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7666

نقدی

زمین سرخرود بلوار دریا کد7640
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 7640

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7625
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
206 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7625

نقدی

ویلا نیمه کاره کد 7621
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7621

نقدی

زمین احمد اباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7618

نقدی

زمین احمد اباد سرخرود 7617
سرخرود
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7617

نقدی

خرید زمین احمد اباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
228 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 7616

نقدی

زمین سرخرود کد7612
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

3.122 میلیارد

کد: 7612

نقدی

زمین سرخرود چاکسر کد 7602
سرخرود
مساحت:
266 متر
0 خواب
0 حمام

11.500 میلیارد

کد: 7602

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 7601
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

7.390 میلیارد

کد: 7601

نقدی

زمین بلواردریا سرخرود کد7578
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

26.600 میلیارد

کد: 7578

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0