خرید چاکسر سرخرود

چاکسر در ضلع شرقی درویش آباد قرار گرفته منطقه ساحلی دارای شهرک های متعدد برند و نزدیک به دریا با قیمت مناسب سند تک برگ با کاربری مسکونی می باشد منطقه چاکسر دارای آپارتمان‌های پلاک اول دریا با چشم انداز به دریا و ساحل دریای خزر می باشد.


زمین سرخرود چاکسر  کد 7072
سرخرود
مساحت:
168 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 7072

نقد و اقساط

زمین مسکونی ساحلی سرخرود کد 5463
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5463

نقد و اقساط

پیش فروش آپارتمان سرخرود
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.250 میلیارد

کد: 7726

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 4674
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 4674

نقدی

زمین سرخرود چاکسر 5001
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 5001

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد4067
سرخرود
مساحت:
224 متر
0 خواب
0 حمام

4.480 میلیارد

کد: 4067

نقدی

زمین سرخرود چاکسر کد 5658
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

2.040 میلیارد

کد: 5658

نقدی

ویلا کد 3053
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 3053

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی سرخرود کد 5391
سرخرود
مساحت:
455 متر
4 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 5391

نقدی

ویلا چاکسر سرخرود کد 5368
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 5368

نقدی

ویلا‌ سرخرود چاکسر کد 5389
سرخرود
مساحت:
455 متر
4 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 5389

نقدی

آپارتمان سرخرود چاکسر کد 7620
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7620

نقدی

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 2304
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

9.600 میلیارد

کد: 2304

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 7492
سرخرود
مساحت:
283 متر
0 خواب
0 حمام

4.245 میلیارد

کد: 7492

نقدی

زمین سرخرود چاکسر  کد 7232
سرخرود
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7232

نقد و اقساط

زمین سرخرودچاکسر  کد 7211
سرخرود
مساحت:
2,700 متر
0 خواب
0 حمام

40.500 میلیارد

کد: 7211

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 5014
سرخرود
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

3.450 میلیارد

کد: 5014

نقد و اقساط

ویلا سرخرود  چاکسر کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

16 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 5282
سرخرود
مساحت:
281 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 5282

نقدی

زمین سرخرود چاکسر کد 5660
سرخرود
مساحت:
788 متر
0 خواب
0 حمام

7.900 میلیارد

کد: 5660

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر  کد 5280
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5280

نقدی

زمین سرخرود کد 5726
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5726

نقدی

ویلا سرخرود کد 5372
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

8.050 میلیارد

کد: 5372

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 7601
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7601

نقدی

زمین سرخرود کد 5309
سرخرود
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5309

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود کد 3090
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

4.850 میلیارد

کد: 3090

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 7602
سرخرود
مساحت:
266 متر
0 خواب
0 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7602

نقدی

زمین ساحلی سنددار سرخرود کد 5216
سرخرود
مساحت:
224 متر
0 خواب
0 حمام

4.100 میلیارد

کد: 5216

نقد و اقساط

زمین ساحلی سند دار سرخرود کد 4959
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

4.400 میلیارد

کد: 4959

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0