سرخرود


خرید زمین ساحلی خط دریا
سرخرود
مساحت:
565 متر
0 خواب
0 حمام

56.500 میلیارد

کد: 7853

نقدی

خرید زمین خط دریا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 7851

نقدی

خرید زمین خط دریا
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

60 میلیارد

کد: 7850

نقدی

پیش فروش برج الیزه سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7832

پیش پرداخت

شهرک ساحلی سرخرود کد 2909
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
6 خواب
3 حمام

210 میلیارد

کد: 2909

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5332
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 5332

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود کد 3537
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 3537

نقد و اقساط

ویلا سرخرود احمدآباد کلیج کد 2091
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 2091

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5309
سرخرود
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5309

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود کد 2606
سرخرود
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 2606

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 2464
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 2464

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 5292
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 5292

نقد و اقساط

فروش ویلا دوبلکس سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 3053

نقد و اقساط

زمین مسکونی ساحلی سرخرود کد 5290
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5290

نقد و اقساط

خرید ویلا باغ سرخرودعلوی کلا
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
1 خواب
1 حمام

6.100 میلیارد

کد: 4797

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 2414
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
226 متر
3 خواب
1 حمام

4.600 میلیارد

کد: 2414

نقد و اقساط

فروش ویلا شهرکی خط دریا
سرخرود
مساحت:
561 متر
3 خواب
2 حمام

35 میلیارد

کد: 3032

نقد و اقساط

فروش ویلا محمودآباد عزت آباد
محمودآباد
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 3258

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرک مهندسین سرخرود
سرخرود
مساحت:
900 متر
5 خواب
2 حمام

28.050 میلیارد

کد: 2886

نقد و اقساط

فروش ویلا سرخرود در خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 3890

نقد و اقساط

ویلا خط دریا شهرکی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
225 متر
2 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 2198

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد شهرک یاس
محمودآباد
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

9.100 میلیارد

کد: 4045

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرک یاس محمودآباد
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 4326

نقد و اقساط

ویلا سرخرود شهرک امیر سالار
سرخرود
مساحت:
260 متر
3 خواب
1 حمام

7.500 میلیارد

کد: 1650

نقد و اقساط

فروش ویلا متوریج محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

3.050 میلیارد

کد: 2736

نقد و اقساط

فروش ویلا سنددار سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 2539

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود شهرک دارا
سرخرود
مساحت:
203 متر
3 خواب
1 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2446

نقد و اقساط

ویلا باغ ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

30 میلیارد

کد: 2490

نقد و اقساط

خرید ویلا مدرن شهرکی سرخرود
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5511

نقد و اقساط

ویلا سرخرود  چاکسر کد 5123
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 5123

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0