زمین


خرید زمین ساحلی خط دریا
سرخرود
مساحت:
565 متر
0 خواب
0 حمام

56.500 میلیارد

کد: 7853

نقدی

خرید زمین خط دریا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 7851

نقدی

خرید زمین خط دریا
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

60 میلیارد

کد: 7850

نقدی

خرید زمین شهرکی جاده خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7839

نقد و اقساط

زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
608 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 7705

نقدی

خرید زمین شهرک پارادایس سرخرود
سرخرود
مساحت:
247 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7694

نقدی

زمین شهرکی کد 7004
سرخرود
فوری
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 7004

نقد و اقساط

زمین در سرخرود – ملک در شمال – زمین در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1419

نقد و اقساط

ویلا شمال – ویلا رهن در شمال – رهن ویلا
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1343

نقد و اقساط

ویلا در شهرک برند خانه دریا در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
630 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1297

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد – زمین خانه دریا – زمین در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
615 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1290

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین در خانه دریا – زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1289

نقد و اقساط

ویلا در محمود اباد – ویلا در قصر دریا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
372 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1271

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در محمودآباد – املاک در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1161

نقد و اقساط

زمین درشمال – زمین در محمودباد – زمین معاوضه ای
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1149

نقد و اقساط

ویلا شمال – فروش ویلاشمال – ویلا محموداباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1145

نقد و اقساط

فروش ویلاشمال – ویلا محموداباد – ویلاشمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1132

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا محموداباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
480 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1129

نقد و اقساط

فروش زمین در محموداباد – زمین شمال – زمین در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
1,030 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1125

نقد و اقساط

ویلای شمال – فروش ویلا محموداباد – ویلا در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
402 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1123

نقد و اقساط

فروش زمین محموداباد – زمین شمال – زمین در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1114

نقد و اقساط

فروش اپارتمان محموداباد – اپارتمان شمال – اپارتمان درشمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
183 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1112

نقد و اقساط

فروش ویلادرشمال – ویلامحموداباد – ویلای شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
410 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1111

نقد و اقساط

فروش زمین محموداباد – زمین شمال – املاک یوسفی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1102

نقد و اقساط

فروش زمین شمال – زمین در محمودباد – املاک یوسفی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
360 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1101

نقد و اقساط

فروش ویلامحموداباد – ویلاشمال – ویلازیرقیمت محموداباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
140 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1098

نقد و اقساط

خرید ویلا محموداباد – ویلا در شمال – ویلا ساحلی شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
190 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1090

نقد و اقساط

زمین شمال – خرید زمین در محمودآباد – فروش زمین شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R950

نقد و اقساط

فروش زمین شمال – زمین محمودآباد – زمین در شمال خرید
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R949

نقد و اقساط

خریدویلادرشمال – ویلانوشهرونوش – املاک یوسفی
نوشهر
فروخته شد
مساحت:
1,400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R914

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0