خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک چهارمحل آهی

منطقه چهار محل آهی شامل شهرکهای صدف شهرک صبا شهرک یاس و شهرک آوا و سایر شهرک ها می باشد که ویلا های دوبلکس استخردار و تریبلکس استخردار با نگهبانی و سند تک برگ برای فروش می باشند


زمین محمودآباد کد 4293
محمودآباد
مساحت:
334 متر
0 خواب
0 حمام

2.271 میلیارد

کد: 4293

نقدی

زمین محمودآباد کد 7438
محمودآباد
مساحت:
308 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7438

نقدی

زمین یمچی محمودآباد کد 5546
محمودآباد
مساحت:
160 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 5546

نقد و اقساط

زمین متوریج محمودآباد کد 5548
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

1.792 میلیارد

کد: 5548

نقد و اقساط

زمین شهرکی محمودآباد کد 5341
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

3.750 میلیارد

کد: 5341

نقدی

ویلا محمودآباد کد 3568
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 3568

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3567
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
1 حمام

7.500 میلیارد

کد: 3567

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5580
محمودآباد
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

1.717 میلیارد

کد: 5580

نقد و اقساط

زمین مسکونی محمودآباد کد ۵۳۰۱
محمودآباد
مساحت:
305 متر
خواب
حمام

1.900 میلیارد

کد: 5301

نقد و اقساط

زمین مسکونی محمودآباد کد ۵۳۰۲
محمودآباد
مساحت:
160 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 5302

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد5340
محمودآباد
مساحت:
1,700 متر
2 خواب
1 حمام

10.200 میلیارد

کد: 5340

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5347
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 5347

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4565
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 4565

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5599
محمودآباد
مساحت:
390 متر
3 خواب
2 حمام

5.300 میلیارد

کد: 5599

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 1293
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 1293

نقدی

زمین در محمودآباد کد 5575
محمودآباد
مساحت:
295 متر
خواب
حمام

2.508 میلیارد

کد: 5575

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۷۲۸۳
محمودآباد
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

1.100 میلیارد

کد: 7283

نقدی

زمین محمودآباد کد 7264
محمودآباد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 7264

نقدی

زمین محموداباد کد ۷۲۶۰
محمودآباد
مساحت:
1,100 متر
خواب
حمام

5.500 میلیارد

کد: 7260

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۱۳۴۲
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 1342

نقد و اقساط

زمین در محموداباد کد 4455
محمودآباد
مساحت:
295 متر
خواب
حمام

885 میلیون

کد: 4455

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 3922
محمودآباد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3922

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۷۲۱۲
محمودآباد
مساحت:
254 متر
3 خواب
2 حمام

4.200 میلیارد

کد: 7217

نقدی

زمین در محمودآباد کد ۷۰۸۱
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

1.380 میلیارد

کد: 7081

نقد و اقساط

خرید زمین در محمودآباد کد ۷۰۷۹
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

1.380 میلیارد

کد: 7079

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 3894
محمودآباد
مساحت:
518 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 3894

نقد و اقساط

زمین شهرکی در محمودآباد کد 3834
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3834

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 4512
محمودآباد
مساحت:
317 متر
خواب
حمام

1.585 میلیارد

کد: 4512

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 4456
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 4456

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد ۴۴۵۴
محمودآباد
مساحت:
340 متر
4 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 4454

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0