خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک چاکسر - خرید زمین


زمین ساحلی سرخرود کد 5310
سرخرود
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 5310

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5754
سرخرود
مساحت:
310 متر
0 خواب
0 حمام

9.300 میلیارد

کد: 5754

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5660
سرخرود
مساحت:
788 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5660

نقد و اقساط

زمین سرخرود در چاکسر کد 7406
سرخرود
مساحت:
207 متر
0 خواب
0 حمام

2.270 میلیارد

کد: 7406

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد ۷۳۲۹
سرخرود
مساحت:
207 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 7329

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 7322
سرخرود
مساحت:
181 متر
خواب
حمام

1.448 میلیارد

کد: 7322

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۵۲
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7252

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7235
سرخرود
مساحت:
13,560 متر
خواب
حمام

271.200 میلیارد

کد: 7235

نقدی

زمین سرخرود کد 7232
سرخرود
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: 7232

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7211
سرخرود
مساحت:
2,700 متر
خواب
حمام

40.500 میلیارد

کد: 7211

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۴۵۱۳
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 4513

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۲
سرخرود
مساحت:
168 متر
خواب
حمام

2.520 میلیارد

کد: 7072

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5309
سرخرود
مساحت:
130 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 5309

نقد و اقساط

زمین ساحلی مسکونی سرخرود کد 5292
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 5292

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۳۱۳۵
سرخرود
مساحت:
560 متر
خواب
حمام

3.300 میلیارد

کد: 3135

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد 2297
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

14 میلیارد

کد: 2297

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۲۳۰۴
سرخرود
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

9.600 میلیارد

کد: 2304

نقد و اقساط

زمین ساحلی در چاکسر سرخرود کد 5659
سرخرود
مساحت:
788 متر
خواب
حمام

6.304 میلیارد

کد: 5659

نقد و اقساط

زمین شهرکی ساحلی در سرخرود کد ۵۳۹۰
سرخرود
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

10 میلیارد

کد: 5390

نقد و اقساط

زمین ساحلی شهرکی سرخرود کد ۳۲۲۵
سرخرود
مساحت:
292 متر
خواب
حمام

3.300 میلیارد

کد: 3225

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۰۱۴
سرخرود
مساحت:
340 متر
خواب
حمام

2.380 میلیارد

کد: 5014

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۰۰۱
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: 5001

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۴۶۹
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

3.080 میلیارد

کد: 5469

نقد و اقساط

زمین با مجوز ساخت در ساحلی سرخرود کد 5254
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

1.350 میلیارد

کد: 5254

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 3090
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

2.880 میلیارد

کد: 3090

نقد و اقساط

زمین ساحلی سند دار سرخرود کد ۴۹۵۹
سرخرود
مساحت:
140 متر
خواب
حمام

1.820 میلیارد

کد: 4959

نقدی

زمین مسکونی ساحلی سرخرود کد ۵۱۵۸
سرخرود
مساحت:
2,200 متر
خواب
حمام

44 میلیارد

کد: 5158

نقدی

زمین با کاربری مسکونی دارای انشعابات سنددار سرخرود کد 5215
سرخرود
مساحت:
224 متر
خواب
حمام

3.360 میلیارد

کد: 5215

نقد و اقساط

زمین ساحلی سنددار سرخرود کد 5216
سرخرود
مساحت:
224 متر
خواب
حمام

3.360 میلیارد

کد: 5216

نقد و اقساط

زمین مسکونی ساحلی سرخرود کد 5463
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 5463

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0