خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک چاکسر

چاکسر در ضلع شرقی درویش آباد قرار گرفته منطقه ساحلی دارای شهرک های متعدد برند و نزدیک به دریا با قیمت مناسب سند تک برگی با کاربری مسکونی دارای آپارتمان‌های پلاک اول دریا دارای ویو دریا و چشم انداز به دریا و ساحل خزر می باشد


ویلا سرخرود کد 5746
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
3 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5746

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۳۵۵
سرخرود
مساحت:
228 متر
3 خواب
3 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4355

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد ۷۳۲۹
سرخرود
مساحت:
207 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 7329

نقدی

ویلا سرخرود کد ۷۳۲۷
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7327

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۴۹۱
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5491

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 7322
سرخرود
مساحت:
181 متر
خواب
حمام

1.448 میلیارد

کد: 7322

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۵۶۳۳
سرخرود
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5633

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۷۳۱۹
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7319

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۵۲
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7252

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7235
سرخرود
مساحت:
13,560 متر
خواب
حمام

271.200 میلیارد

کد: 7235

نقدی

زمین سرخرود کد 7232
سرخرود
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: 7232

نقد و اقساط

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7211
سرخرود
مساحت:
2,700 متر
خواب
حمام

40.500 میلیارد

کد: 7211

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۴۵۱۳
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 4513

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۵
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7075

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۲
سرخرود
مساحت:
168 متر
خواب
حمام

2.520 میلیارد

کد: 7072

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5309
سرخرود
مساحت:
130 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 5309

نقد و اقساط

زمین ساحلی مسکونی سرخرود کد 5292
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 5292

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 3053
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

6.800 میلیارد

کد: 3053

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۳۱۳۵
سرخرود
مساحت:
560 متر
خواب
حمام

3.300 میلیارد

کد: 3135

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد 2297
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

14 میلیارد

کد: 2297

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۲۳۰۴
سرخرود
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

9.600 میلیارد

کد: 2304

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۱۸۷
سرخرود
مساحت:
590 متر
3 خواب
2 حمام

9.500 میلیارد

کد: 5187

نقد و اقساط

ویلا باغ ساحلی سرخرود کد ۵۱۸۶
سرخرود
مساحت:
2,200 متر
2 خواب
1 حمام

44 میلیارد

کد: 5186

نقد و اقساط

زمین ساحلی در چاکسر سرخرود کد 5659
سرخرود
مساحت:
788 متر
خواب
حمام

6.304 میلیارد

کد: 5659

نقد و اقساط

زمین شهرکی ساحلی در سرخرود کد ۵۳۹۰
سرخرود
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

10 میلیارد

کد: 5390

نقد و اقساط

ویلا تریبلکس ساحلی در سرخرود کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

11 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

زمین ساحلی شهرکی سرخرود کد ۳۲۲۵
سرخرود
مساحت:
292 متر
خواب
حمام

3.300 میلیارد

کد: 3225

نقد و اقساط

ویلا استخردار ساحلی سرخرود کد ۵۵۲۳
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

11 میلیارد

کد: 5523

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 2736
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 2736

نقد و اقساط