خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در نور

خرید ملک در نور

شهرستان ساحلی نور بین رویان و محمودآباد میباشد که شهرک های برند مناطق ایزد شهر و شهرک هایی مانند شهرک پزشکان شهرک نفت رستم رود شهرک امیرآباد شهرک دلکده و دیدی قسمتی از این شهرستان ساحلی و جنگلی میباشند


زمین شمال – خرید زمین چمستان – معاوضه زمین با زمین نور
نور
مساحت:
1,600 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R1442

نقدی

فروش ویلادرشمال – ویلامحموداباد – ویلاشمال
نور
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: R1390

نقدی

فروش ویلادر شمال – ویلای ساحلی
نور
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1358

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در شمال زیر قیمت
نور
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R908

نقدی

پیش فروش ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R906

نقدی

ویلا در شمال – ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا شمال
نور
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R904

نقدی

ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا در شمال
نور
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R903

نقدی

ویلا در رویان – شمال ویلا – ویلا در شمال
نور
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R902

نقدی

ویلا در نور – ویلا در رویان – ویلا در شمال
نور
مساحت:
6,300 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R901

نقدی

ویلا در شمال – رویان – ویلا شهرکی در شمال
نور
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R900

نقدی

ویلا در رویان – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R899

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در نور – ویلا در شمال
نور
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R898

نقدی

فروش ویلا در شمال – خرید ویلا شمال – ویلادر شمال – ویلا در نور – ویلا جنگلی
نور
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R897

نقدی

ویلا در شمال شهرکی – ویلا ساحلی در شمال – ویلا در شمال – ویلا در نور
نور
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R896

نقدی

ویلا در رویان – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
مساحت:
260 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R895

نقدی

ویلا باغ در شمال – ویلا باغ رویان ساحلی
نور
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R894

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در نور – ویلا جنگلی
نور
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R893

نقدی

ویلا شهرکی در شمال – ویلاباغ در شمال
نور
مساحت:
6,000 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R892

نقدی

ویلا ساحلی در شمال – ویلا در نور
نور
مساحت:
160 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R891

نقدی

ویلا ساحلی شهرکی در شمال – ویلا ساحلی در نور
نور
مساحت:
260 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R890

نقدی

ویلا ساحلی شهرکی نور – ویلا شهرکی در شمال
نور
مساحت:
261 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R889

نقدی

ویلا باغ در نور – ویلا در شمال – ویلا باغ شمال
نور
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R888

نقدی

ویلا جنگلی در نور – ویلا در شمال – زیر قیمت
نور
مساحت:
370 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R887

نقدی

ویلا پلاک اول دریا شمال – ویلا در رویان – ویلا در شمال
نور
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R886

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در محموداباد – ویلاجنگلی
نور
مساحت:
580 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R885

نقدی

فروش ویلا شمال – ویلا محموداباد – ویلا جنگلی
نور
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R884

نقدی

ویلا شمال – ویلامحموداباد – ویلاجنگلی
نور
مساحت:
900 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R883

نقدی

فروش ویلا در نور – ویلا شهرکی در شمال – ویلا در شمال
نور
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R881

نقدی

فروش ویلانور – ویلادرشمال – ویلای شمال
نور
مساحت:
333 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R880

نقدی

ویلاشهرک پزشکان – فروش ویلاشهرک پزشکان – ویلازیرقیمت
نور
مساحت:
1,007 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R879

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0