خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک ملا کلا

ملا کلا منطقه ای که خانه دریا در آن قرار گرفته شامل دو بخش شمالی و جنوبی بوده که در قسمت ساحلی آن شهرک ساعو شهرک ارغوان شهرک یاس دارای ساخت های ویلایی می باشد


زمین مشارکت در ساخت سرخرود کد 7412
سرخرود
مساحت:
10,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7412

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7399
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7399

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد ۳۲۱۷
سرخرود
مساحت:
430 متر
3 خواب
3 حمام

3.500 میلیارد

کد: 3217

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۲۰
سرخرود
مساحت:
251 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5620

نقدی

زمین ملاکلا سرخرود کد ۵۶۲۲
سرخرود
مساحت:
168 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5622

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۶۲۳
سرخرود
مساحت:
372 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5623

نقدی

زمین پلاک اول دریا سرخرود کد ۳۶۲۳
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3623

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5735
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5735

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 5354
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: 5354

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۴۵
سرخرود
مساحت:
153 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 5645

نقدی

زمین در سرخرود کد ۷۲۸۰
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

26 میلیارد

کد: 7280

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی سرخرود کد ۴۱۹۵
سرخرود
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4195

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۱۱۴۴
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
خواب
حمام

13.800 میلیارد

کد: 1144

نقدی

ویلا در سرخرود کد 4487
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4487

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5621
سرخرود
مساحت:
1,300 متر
خواب
حمام

16 میلیارد

کد: 5621

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۱۰۶
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

24 میلیارد

کد: 5106

نقد و اقساط

زمین شهرکی سند دار سرخرود کد ۴۹۳۰
سرخرود
مساحت:
3,200 متر
خواب
حمام

19.200 میلیارد

کد: 4930

نقدی

ویلا استخردار شهرکی سرخرود کد 5005
سرخرود
مساحت:
400 متر
5 خواب
5 حمام

14 میلیارد

کد: 5005

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0