خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک مستقل

خرید ملک مستقل

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


ویلا محمودآباد کد ۲۵۷
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
5 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 257

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۷۸
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5678

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۶۷۹
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5679

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۸۸
سرخرود
مساحت:
164 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5688

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۷۳۳۱
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 7331

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد کد ۷۳۳۰
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: 7330

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۷۳۲۷
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7327

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد ۳۷۱۶
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.300 میلیارد

کد: 3716

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد ۳۷۰۹
محمودآباد
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

1.588 میلیارد

کد: 3709

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد ۳۷۱۴
محمودآباد
مساحت:
107 متر
2 خواب
1 حمام

1.530 میلیارد

کد: 3714

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد ۳۷۱۵
محمودآباد
مساحت:
360 متر
2 خواب
2 حمام

6.400 میلیارد

کد: 3715

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۰
سرخرود
مساحت:
214 متر
3 خواب
3 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4420

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد ۴۴۷۹
محمودآباد
مساحت:
312 متر
2 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 4479

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۵۵۳۴
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5534

نقدی

ویلا حربده محمودآباد کد ۵۵۴۰
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 5540

نقدی

ویلا سرخرود کد ۵۶۳۳
سرخرود
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5633

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۷۳۱۹
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7319

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد ۵۰۰۶
سرخرود
مساحت:
4,113 متر
خواب
حمام

6.200 میلیارد

کد: 5006

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی سرخرود کد ۴۴۸۸
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

13 میلیارد

کد: 4488

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۴۵۲۲
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 4522

نقدی

زمین محمودآباد کد ۵۵۹۶
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین سرخرود کد ۴۴۴۴
سرخرود
مساحت:
205 متر
خواب
حمام

717.500 میلیون

کد: 4444

نقدی

زمین در محمودآباد کد ۵۵۴۲
محمودآباد
مساحت:
280 متر
خواب
حمام

1.540 میلیارد

کد: 5542

نقدی

زمین کشاورزی محمودآباد کد 5543
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
خواب
حمام

9.600 میلیارد

کد: 5543

نقد و اقساط

زمین محموداباد کد ۵۵۳۷
محمودآباد
مساحت:
160 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 5537

نقدی

زمین کشاورزی محمودآباد کد ۵۵۳۶
محمودآباد
مساحت:
13,500 متر
خواب
حمام

5.400 میلیارد

کد: 5536

نقدی

زمین محمودآباد کد ۵۵۶۶
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

920 میلیون

کد: 5566

نقدی

زمین محمودآباد کد 5585
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

1.374 میلیارد

کد: 5585

نقدی

زمین علمده محمودآباد کد ۵۲۷۵
محمودآباد
مساحت:
234 متر
خواب
حمام

1.550 میلیارد

کد: 5275

نقدی

زمین محمودآباد کد ۴۶۰
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
خواب
حمام

54 میلیارد

کد: 460

نقد و اقساط