خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک علمده

منطقه علمده دارای ۵ شهرک برند می‌باشد که استفاده ویلایی در آن رونق یافته و شمال قسمت ساحلی و جنوبی بوده و قیمتهای آن بسیار مناسب می باشد


زمین علمده محمودآباد کد ۵۲۷۵
محمودآباد
مساحت:
234 متر
خواب
حمام

1.550 میلیارد

کد: 5275

نقدی

زمین محمودآباد کد ۴۶۰
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
خواب
حمام

54 میلیارد

کد: 460

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5022
محمودآباد
مساحت:
741 متر
خواب
حمام

3.335 میلیارد

کد: 5022

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 2154
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.400 میلیارد

کد: 2154

نقدی

زمین محموداباد کد ۷۳۰۷
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

7 میلیارد

کد: 7307

نقد و اقساط

زمین محموداباد کد ۷۳۰۶
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

40 میلیارد

کد: 7306

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  کد ۷۳۰۴
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.800 میلیارد

کد: 7304

نقدی

زمین محمودآباد کد ۷۲۸۹
محمودآباد
مساحت:
5,100 متر
خواب
حمام

10 تومان

کد: 7289

نقدی

زمین محمودآباد کد ۷۲۸۱
محمودآباد
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 7281

نقدی

زمین تجاری محمودآباد کد ۷۲۷۷
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
خواب
حمام

20 میلیارد

کد: 7277

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۷۲۵۰
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: 7250

نقدی

زمین محموداباد کد7245
محمودآباد
مساحت:
410 متر
خواب
حمام

3.485 میلیارد

کد: 7245

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۷۲۴۴
محمودآباد
مساحت:
4,300 متر
خواب
حمام

43 میلیارد

کد: 7244

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۲۲۰۳
محمودآباد
مساحت:
318 متر
4 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 2203

نقد و اقساط

ویلا استخردار محمودآباد کد ۲۳۴۰
محمودآباد
مساحت:
420 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 2340

نقد و اقساط

زمین مسکونی در محمودآباد کد 7084
محمودآباد
مساحت:
257 متر
خواب
حمام

1.928 میلیارد

کد: 7084

نقدی

زمین در علمده محمودآباد کد 3872
محمودآباد
مساحت:
238 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 3872

نقد و اقساط

زمین در محموداباد کد ۴۱۷۹
محمودآباد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4179

نقد و اقساط

ویلا در محموداباد کد 7031
محمودآباد
مساحت:
261 متر
2 خواب
1 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7031

نقدی

زمین محمودآباد کد ۴۵۰۷
محمودآباد
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

4.800 میلیارد

کد: 4507

نقد و اقساط

خرید زمین در محموداباد کد ۷۰۰۹
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

8 میلیون

کد: 7009

نقدی

زمین در محموآباد کد ۷۰۰۸
محمودآباد
مساحت:
410 متر
خواب
حمام

8.500 میلیون

کد: 7008

نقدی

زمین در  محموداباد کد 7007
محمودآباد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

9 میلیون

کد: 7007

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد ۵۰۵۹
محمودآباد
مساحت:
228 متر
خواب
حمام

1.140 میلیارد

کد: 5059

نقد و اقساط

زمین کشاورزی محمود آباد کد ۵۰۹۷
محمودآباد
مساحت:
2,080 متر
خواب
حمام

8.320 میلیارد

کد: 5097

نقد و اقساط

خرید زمین در محمودآباد کد ۵۰۹۶
محمودآباد
مساحت:
3,750 متر
خواب
حمام

16.875 میلیارد

کد: 5096

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در محمودآباد کد4596
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4596

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۵۳۹۹
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 5399

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد کد 2339
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2339

نقد و اقساط

عمارت فول لاکچری محمودآباد کد 4581
محمودآباد
ویژه
مساحت:
700 متر
6 خواب
3 حمام

20 میلیارد

کد: 4581

نقد و اقساط