خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک عزت آباد - خرید زمین


زمین سرخرود کد 4452
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: 4452

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۷۲۹۱
سرخرود
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

3.750 میلیارد

کد: 7291

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد ۷۲۸۸
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

11.700 میلیارد

کد: 7288

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7253
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 7253

نقدی

زمین سرخرود کد ۷۲۴۳
سرخرود
مساحت:
10,300 متر
خواب
حمام

87.500 میلیارد

کد: 7243

نقد و اقساط

زمین  سرخرود کد 7234
سرخرود
مساحت:
1,392 متر
خواب
حمام

6.964 میلیارد

کد: 7234

نقد و اقساط

زمین  تجاری صنعتی سرخرود کد 3910
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3910

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7077
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

40 میلیارد

کد: 7077

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود کد 5551
سرخرود
مساحت:
8,500 متر
خواب
حمام

29.750 میلیارد

کد: 5551

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود ۵۱۰۰
سرخرود
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

8.360 میلیارد

کد: 5100

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۴۷۷۰
سرخرود
مساحت:
273 متر
خواب
حمام

1.911 میلیارد

کد: 4770

نقد و اقساط

زمین ساحلی با کاربری مسکونی سرخرود کد 3179
سرخرود
مساحت:
204 متر
خواب
حمام

1.326 میلیارد

کد: 3179

نقد و اقساط

زمین مسکونی سرخرود کد ۴۹۰۶
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: 4906

نقدی