خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک شهر سرخرود

حیطه شهری سرخرود منطقه برند و دارای متقاضی زیاد برای سرمایه گذاری جهت ساخت آپارتمان ویلایی تجاری زمین های قواره بزرگ و سایر املاک و مستغلات موجود در شمال می باشد


ویلا سرخرود کد ۵۷۳۱
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 5731

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۶۷۹
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5679

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۸۸
سرخرود
مساحت:
164 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5688

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد7282
سرخرود
مساحت:
212 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 7282

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد ۷۲۴۰
سرخرود
مساحت:
325 متر
خواب
حمام

16.500 میلیارد

کد: 7240

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۷۰۵
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 2705

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 3921
سرخرود
مساحت:
315 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3921

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی در سرخرود کد 3902
سرخرود
مساحت:
2,200 متر
خواب
حمام

15 میلیارد

کد: 3902

نقد و اقساط

ویلا سنددار سرخرود کد ۳۰۳۱
سرخرود
مساحت:
450 متر
3 خواب
2 حمام

9.500 میلیارد

کد: 3031

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد ۵۱۸۰
سرخرود
مساحت:
196 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5180

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4537
سرخرود
مساحت:
387 متر
خواب
حمام

1.935 میلیارد

کد: 4537

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 5431
سرخرود
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5431

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 5432
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
1 حمام

2.200 میلیارد

کد: 5432

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود کد 5409
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
1 حمام

2,100 تومان

کد: 5409

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5397
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

7 میلیارد

کد: 5397

نقد و اقساط

زمین شهرکی در سرخرود کد ۵۰۶۶
سرخرود
مساحت:
350 متر
خواب
حمام

1.400 میلیارد

کد: 5066

نقد و اقساط

سرخرود خرید زمین کد ۵۰۶۵
سرخرود
مساحت:
5,065 متر
خواب
حمام

1.080 میلیارد

کد: 5065

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۰۶۲
سرخرود
مساحت:
168 متر
خواب
حمام

2.184 میلیارد

کد: 5062

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 5607
سرخرود
مساحت:
220 متر
4 خواب
4 حمام

9 میلیارد

کد: 5607

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۵۳۸۸
سرخرود
مساحت:
316 متر
خواب
حمام

6.320 میلیارد

کد: 5388

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۰۹۵
سرخرود
مساحت:
305 متر
خواب
حمام

3.203 میلیارد

کد: 5095

نقد و اقساط

ویلا سرخرود ساحلی کد ۵۴۰۸
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5408

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۴۵۱
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 5451

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد ۵۴۵۰
سرخرود
مساحت:
330 متر
خواب
حمام

19.800 میلیارد

کد: 5450

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۴۶۵
سرخرود
مساحت:
470 متر
خواب
حمام

4.935 میلیارد

کد: 5465

نقد و اقساط

زمین مسکونی سنددار سرخرود کد ۵۳۷۰
سرخرود
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

3.150 میلیارد

کد: 5370

نقد و اقساط

ویلا استخردار سرخرود کد ۴۸۳۶
سرخرود
مساحت:
400 متر
5 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 4836

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5189
سرخرود
مساحت:
208 متر
خواب
حمام

1.248 میلیارد

کد: 5189

نقدی

ملک مسکونی برجاده اصلی سرخرود کد ۴۶۹۲
سرخرود
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

5.200 میلیارد

کد: 4692

نقدی

زمین جواز دار سرخرود کد ۴۹۰۱
سرخرود
مساحت:
72 متر
خواب
حمام

3.600 میلیارد

کد: 4901

نقدی