خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

شهرک دریا کنار - ملک ساحلی

خرید ملک شهرک دریا کنار - خرید ملک ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


فروش ویلا دریاکنار – فروش ویلا در شمال – ویلاشمال
محمودآباد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1342

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا شهرک دریا کنار – املاک یوسفی
محمودآباد
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R1341

نقدی

ویلا – دریاکنار – شهرک دریاکنار – فروش ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
513 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1340

نقدی

فروش زمین در خانه دریا – خرید و فروش زمین در شمال
محمودآباد
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R1321

نقدی

خرید و فروش زمین در شمال – زمین در شمال
سرخرود
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R783

نقدی

ویلا در شمال – ویلا شمال – خرید و فروش ویلا در شمال
سرخرود
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R775

نقدی

ویلا در دریا کنارشهرک برند – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R208

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R207

نقدی

ویلا در شمال – ویلا در شهرک دریا کنار
بابلسر
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R206

نقدی

ویلا شهرک دریا کنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
870 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R205

نقدی

ویلا در شمال – ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R204

نقدی

ویلا ساحلی در شمال – ویلا شهرکی در شمال – ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R200

نقدی

ویلا در شمال – مدرنترن ویلا ها در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
مساحت:
650 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R194

نقدی

ویلا در شهرک دریا کنار – ویلا در شمال – ویلا استخردار در بابلسر
بابلسر
مساحت:
620 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R192

نقدی

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلا روزانه در دریاکنار – اجاره ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R189

نقدی

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلادرشمال – ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
80 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R188

نقدی

اجاره ویلا شمال – اجاره ویلا دریاکنار – اجاره ویلا دید به دریا
بابلسر
مساحت:
120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R187

نقدی

ویلا اجاره در شمال – اجاره ویلا در دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R178

نقدی

ویلا در بابلسر – شهرک دریاکنار – اجاره ویلا
بابلسر
مساحت:
270 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R177

نقدی

ویلا دریا کنار – اجاره ویلا دریاکنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
650 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R173

نقدی

ویلا در شمال – اجاره ویلا در شمال – اجاره ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
360 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R172

نقدی

اجاره ویلا در شهرک دریا کنار – اجاره ویلا دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
360 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R169

نقدی

فروش ویلا در دریاکنار – ویلا شهرک دریاکنار – ویلادرشمال
بابلسر
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R167

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا شهرک دریا کنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R166

نقدی

فروش ویلا در شمال – ویلا دریاکنار – ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R165

نقدی

مدرن ترین ویلاها – لوکس ترین ویلا ها – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R164

نقدی

فروش ویلا در شمال – لوکس ترین ویلاها – دریاکنار
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R163

نقدی

دریاکنار – ویلا – شمال – بابلسر – شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
465 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R162

نقدی

ویلادرشمال – فروش ویلا در شمال – شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
520 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R161

نقدی

ویلا در دریاکنار – ویلا شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R120

نقدی