خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک شهرک خزر شهر - خرید ویلا


ویلا در فریدونکنار – ویلا در فرزادشهر – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
515 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R1364

نقدی

ویلا در باباسر – ویلا شهرک خزرشهر – خزرشهر جنوبی
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R1357

نقدی

ویلا پلاک اول دریا – ویلا لوکس در خانه دریا – ویلا در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1307

نقدی

ویلا در سرخرود- ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا در شمال
سرخرود
مساحت:
214 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R907

نقدی

پیش فروش ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R906

نقدی

ویلا ساحلی شهرکی نور – ویلا شهرکی در شمال
نور
مساحت:
261 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R889

نقدی

خرید فروش ویلا در شمال – ویلا سرخرود
سرخرود
مساحت:
560 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R825

نقدی

ویلا ساحلی در شهرک مهندسین – ویلا ساحلی شمال
سرخرود
مساحت:
960 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R824

نقدی

ویلا در سرخرود – شمال – ویلا در شمال
سرخرود
مساحت:
140 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R784

نقدی

ویلا شمال شهرکی – ویلا در شمال – ویلا شهرکی در شمال
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R781

نقدی

ویلا در شمال – ویلا شهرکی شمال – ویلاشمال
سرخرود
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R752

نقدی

ویلا پلاک اول دریا – ویلا ساحلی سرخرود – ویلا در شمال
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R749

نقدی

ویلا ساحلی در شمال – ویلا در شمال – ویلا ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R748

نقدی

خرید و فروش ویلا شمال – ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R201

نقدی

رهن ویلا در شمال – رهن ویلا در شهرک خزر کنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R196

نقدی

لوکس ترین ویلا در ایران – ویلا شمال – برند ترین شهرک ها در ایران
بابلسر
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R195

نقدی

ویلا در بابلسر – ویلا در خزرشهر – ویلا فوق العاده در شمال
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R193

نقدی

ویلا اجاره – شهرک دریاکنار – ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R174

نقدی

فروش ویلا بابلسر – ویلا شمال – ویلا در خزرشهر
بابلسر
مساحت:
1,334 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R146

نقدی

فروش ویلا شهرکی – ویلا خرزشهر – ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
280 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R145

نقدی

ویلا در شهرک خزرشهر – ویلا بابلسر – خرید ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
912 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R133

نقدی

ویلا معاوضه با زمین – ویلا شهرک خزرشهر – خرید ویلا شهرکی بابلسر
بابلسر
مساحت:
912 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R132

نقدی

اجاره ویلا بابلسر – اجاره ویلا استخردار- اجاره ویلا شهرک خزرشهر
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R130

نقدی

ویلا در بابلسر – خرید ویلا شمال – ویلا شهرک خزرشهر
بابلسر
مساحت:
900 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R129

نقدی

معاوضه ویلا با زمین خزرشهر – ویلاشهرک خزرشهر – خرید ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
922 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R126

نقدی

خرید و فروش ویلا بابلسر – ویلا شهرک خزرشهر – پیش فروش ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
975 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R125

نقدی

ویلا شهرک خزرشهر – ویلا در شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
1,038 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R124

نقدی

خرید ویلا در بابلسر – ویلا در شهرک خزرشهر شمالی – ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
1,037 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R123

نقدی

معاوضه ویلا با زمین – خرید ویلا در بابلسر – ویلا شهرک خزرشهر شمالی
بابلسر
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R122

نقدی

رهن ویلا شهرکی بابلسر – ویلا شهرک خزرشهر – ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
870 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R112

نقدی