خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

شهرک خزر شهر - ملک ساحلی

خرید ملک شهرک خزر شهر - خرید ملک ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


ویلا پلاک اول دریا – ویلا لوکس در خانه دریا – ویلا در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1307

نقدی

ویلا در سرخرود- ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا در شمال
سرخرود
مساحت:
214 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R907

نقدی

پیش فروش ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R906

نقدی

ویلا ساحلی شهرکی نور – ویلا شهرکی در شمال
نور
مساحت:
261 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: R889

نقدی

خرید فروش ویلا در شمال – ویلا سرخرود
سرخرود
مساحت:
560 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R825

نقدی

ویلا ساحلی در شهرک مهندسین – ویلا ساحلی شمال
سرخرود
مساحت:
960 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R824

نقدی

ویلا در سرخرود – شمال – ویلا در شمال
سرخرود
مساحت:
140 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R784

نقدی

زمین ساحلی در شمال – زمین شهرکی در سرخرود – زمین شمال
سرخرود
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R750

نقدی

ویلا پلاک اول دریا – ویلا ساحلی سرخرود – ویلا در شمال
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R749

نقدی

ویلا ساحلی در شمال – ویلا در شمال – ویلا ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: R748

نقدی

زمین در شمال – زمین در سرخرود – زمین شمال
سرخرود
مساحت:
9 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R747

نقدی

زمین در شمال – زمین شمال – زمین در سرخرود
سرخرود
مساحت:
340 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R746

نقدی

لوکس ترین ویلا در ایران – ویلا شمال – برند ترین شهرک ها در ایران
بابلسر
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R195

نقدی

ویلا در بابلسر – ویلا در خزرشهر – ویلا فوق العاده در شمال
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R193

نقدی

ویلا اجاره – شهرک دریاکنار – ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R174

نقدی

فروش ویلا بابلسر – ویلا شمال – ویلا در خزرشهر
بابلسر
مساحت:
1,334 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R146

نقدی

ویلا شهرک خزرشهر – ویلا در شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
1,038 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R124

نقدی

خرید ویلا در بابلسر – ویلا در شهرک خزرشهر شمالی – ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
1,037 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R123

نقدی

معاوضه ویلا با زمین – خرید ویلا در بابلسر – ویلا شهرک خزرشهر شمالی
بابلسر
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R122

نقدی

خرید ویلا خزرشهر – ویلا در شهرک خزرشهر – ویلا خزرشهر جنوبی
بابلسر
مساحت:
1,090 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R109

نقدی

خرید ویلا – ویلا لوکس – ویلا خزرشهر
بابلسر
مساحت:
1,120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R100

نقدی

ویلا در خزرشهر – ویلا شهرکی در بابلسر – ویلا ساحلی در بابلسر
بابلسر
مساحت:
1,300 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: R99

نقدی