خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک شهرک خزر شهر - خرید زمین


زمین ساحلی در شمال – زمین شهرکی در سرخرود – زمین شمال
سرخرود
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: R750

نقدی

زمین در شمال – زمین در سرخرود – زمین شمال
سرخرود
مساحت:
9 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R747

نقدی

زمین در شمال – زمین شمال – زمین در سرخرود
سرخرود
مساحت:
340 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: R746

نقدی

خرید زمین بابلسر – زمین شهرک خزرشهر – زمین شمال
بابلسر
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R128

نقدی

خرید زمین در شهرک خزرشهر – زمین در شمال – زمین بابلسر
بابلسر
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R127

نقدی

خرید زمین در بابلسر – زمین شمال – زمین شهرک خزرشهر
بابلسر
مساحت:
1,170 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R121

نقدی