خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک شهرک خانه دریا - خرید زمین


زمین پلاک اول ساحل شهرک خانه دریا کد 7315
سرخرود
مساحت:
802 متر
خواب
حمام

32.080 میلیارد

کد: 7315

نقدی

زمین خانه دریا کد 7314
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28.500 میلیارد

کد: 7314

نقدی

آدرس خانه دریا – خانه دریا کجاست – عکس خانه دریا
سرخرود
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 1452

نقدی

زمین در محمودآباد – فروش زمین در خانه دریا – ملک در شمال
محمودآباد
مساحت:
780 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1304

نقدی

زمین در شهرک خانه دریا – خرید زمین در محمودآباد – سایت برتر
محمودآباد
مساحت:
612 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1303

نقدی

زمین در محمودآباد – زمین در خانه دریا – پلاک اول خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
835 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1301

نقدی

زمین در خانه دریا – زمین در شمال – زمین در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
625 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1291

نقدی

زمین در شمال – زمین در خانه دریا – زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1289

نقدی

زمین در خانه دریا – زمین ساحلی محمودآباد – زمین شهرکی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
630 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1288

نقدی

زمین خانه دریا – املاک شمال – املاک مازندران – شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

12 میلیارد

کد: R1055

نقدی

زمین در شمال – زمین در محمودآباد – زمین کنار شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R962

نقدی

زمین ساحلی در درویش آباد
سرخرود
مساحت:
70 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: R232

نقدی