خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک شهرکی

خرید ملک شهرکی

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


ویلا محمودآباد کد884
محمودآباد
مساحت:
287 متر
3 خواب
2 حمام

3.600 میلیارد

کد: 884

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۲۴۴۰
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 2440

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۳۵۷۵
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 3575

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3034
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3034

نقد و اقساط

شهرک ساحلی سرخرود کد 2909
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
6 خواب
3 حمام

210 میلیارد

کد: 2909

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۳۵۵
سرخرود
مساحت:
228 متر
3 خواب
3 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4355

نقدی

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۱
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.200 میلیارد

کد: 4421

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد 5322
سرخرود
مساحت:
153 متر
3 خواب
3 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5322

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۵۳۰۸
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5308

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۷۳۳۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7332

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۷۹۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2792

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 5552
محمودآباد
مساحت:
307 متر
3 خواب
3 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5552

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۲۱۴۶
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 2146

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 1293
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 1293

نقدی

ویلا امیر سالار سرخرود کد 7321
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 7321

نقدی

ویلا باغ سرخرود کد ۵۶۳۸
سرخرود
مساحت:
425 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5638

نقد و اقساط

ویلا شهرکی ساحلی سرخرود کد ۷۳۲۰
سرخرود
مساحت:
425 متر
5 خواب
4 حمام

20 میلیارد

کد: 7320

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 7318
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 7318

نقدی

زمین سرخرود کد 2907
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

6.300 میلیارد

کد: 2907

نقد و اقساط

زمین  سرخرود کد ۳۴۶۲
سرخرود
مساحت:
189 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 3462

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد ۵۵۷۴
محمودآباد
مساحت:
331 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 5574

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۶۴۵
سرخرود
مساحت:
153 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 5645

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۶۸۹
سرخرود
مساحت:
215 متر
خواب
حمام

1.398 میلیارد

کد: 5689

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۶۹۲
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 5692

نقدی

زمین محمودآباد کد 7295
محمودآباد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: 7295

نقد و اقساط

زمین در محمودباد کد ۷۲۹۴
محمودآباد
مساحت:
341 متر
خواب
حمام

3.100 میلیارد

کد: 7294

نقد و اقساط

زمین شهرکی محمودآباد  کد ۷۲۹۲
محمودآباد
مساحت:
290 متر
خواب
حمام

2.900 میلیارد

کد: 7292

نقد و اقساط

زمین شهرکی محمودآباد کد 7285
محمودآباد
مساحت:
724 متر
خواب
حمام

3.700 میلیارد

کد: 7285

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۷۲۸۳
محمودآباد
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

1.100 میلیارد

کد: 7283

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد 7273
محمودآباد
مساحت:
350 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 7273

نقدی