خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک سیاهرود سر

منطقه سیاهرودسر دارای شهرک پاسارگاد می باشد که در ابتدای این محل شهرکی زیبا و نمای خوبی به این منطقه بخشیده زمین و شهرک های تفکیک و ساخته شده مناسب برای ساخت و ساز ویلایی میباشد


آپارتمان محمودآباد کد 5029
محمودآباد
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

1.350 میلیارد

کد: 5029

نقدی

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 5572
محمودآباد
مساحت:
642 متر
0 خواب
0 حمام

2.889 میلیارد

کد: 5572

نقدی

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 7398
محمودآباد
مساحت:
320 متر
3 خواب
3 حمام

6.700 میلیارد

کد: 7398

نقدی

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 3675
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.800 میلیارد

کد: 3675

نقد و اقساط

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 3649
محمودآباد
مساحت:
470 متر
3 خواب
1 حمام

7 میلیارد

کد: 3649

نقد و اقساط

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 5544
محمودآباد
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5544

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد کد ۴۷۷۲
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

3 میلیارد

کد: 4772

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۵۶۰۱
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
1 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5601

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5741
محمودآباد
مساحت:
320 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 5741

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد ۵۵۴۲
محمودآباد
مساحت:
280 متر
خواب
حمام

1.540 میلیارد

کد: 5542

نقدی

زمین کشاورزی محمودآباد کد 5543
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
خواب
حمام

9.600 میلیارد

کد: 5543

نقد و اقساط

زمین محموداباد کد ۵۵۳۷
محمودآباد
مساحت:
160 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 5537

نقدی

زمین محمودآباد کد 5541
محمودآباد
مساحت:
680 متر
خواب
حمام

5.440 میلیارد

کد: 5541

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5535
محمودآباد
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

2.880 میلیارد

کد: 5535

نقد و اقساط

زمین کشاورزی محمودآباد کد ۵۵۳۶
محمودآباد
مساحت:
13,500 متر
خواب
حمام

5.400 میلیارد

کد: 5536

نقدی

زمین کشاورزی محمودآباد کد ۷۲۵۶
محمودآباد
مساحت:
13,000 متر
خواب
حمام

6.500 میلیارد

کد: 7256

نقد و اقساط

خرید ویلا در محمودآباد کد 7220
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7220

نقد و اقساط

زمین ساحلی در محمودآباد کد ۳۴۴۷
محمودآباد
مساحت:
830 متر
خواب
حمام

10.970 میلیارد

کد: 3447

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد ۱۴۸۷
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 1487

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۳۴۶۵
محمودآباد
مساحت:
1,210 متر
خواب
حمام

10.285 میلیارد

کد: 3465

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس سند دار محمودآباد کد 4243
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4243

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۵۱۷۶
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5176

نقد و اقساط

خرید زمین محمودآباد کد ۵۱۱۵
محمودآباد
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 5115

نقد و اقساط

محمودآباد زمین شهرکی کد ۵۱۱۶
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
خواب
حمام

64 میلیارد

کد: 5116

نقد و اقساط

محمودآباد ویلا ساحلی کد 4867
محمودآباد
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4867

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۵۰۹۳
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 5093

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0