خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - چاکسر - ویلا

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک چاکسر - خرید ویلا


ویلا سرخرود کد 5746
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
3 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5746

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۳۵۵
سرخرود
مساحت:
228 متر
3 خواب
3 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4355

نقدی

ویلا سرخرود کد ۷۳۲۷
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7327

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۴۹۱
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5491

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۵۶۳۳
سرخرود
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5633

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۷۳۱۹
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7319

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۵
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7075

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 3053
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

6.800 میلیارد

کد: 3053

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۱۸۷
سرخرود
مساحت:
590 متر
3 خواب
2 حمام

9.500 میلیارد

کد: 5187

نقد و اقساط

ویلا باغ ساحلی سرخرود کد ۵۱۸۶
سرخرود
مساحت:
2,200 متر
2 خواب
1 حمام

44 میلیارد

کد: 5186

نقد و اقساط

ویلا تریبلکس ساحلی در سرخرود کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

11 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

ویلا استخردار ساحلی سرخرود کد ۵۵۲۳
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

11 میلیارد

کد: 5523

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 2736
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 2736

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی سرخرود کد 5391
سرخرود
مساحت:
455 متر
4 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 5391

نقدی

ویلا استخردار سند دار سرخرود کد ۵۳۶۸
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 5368

نقدی

ویلا‌ ساحلی شهرکی کد ۵۳۸۹
سرخرود
مساحت:
455 متر
4 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 5389

نقدی

خرید ویلا ساحلی در سرخرود کد 5281
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 5281

نقدی