خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - ملک مستقل

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک مستقل

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


زمین سرخرود کد ۵۶۷۸
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5678

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۶۷۹
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5679

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۸۸
سرخرود
مساحت:
164 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5688

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۷۳۲۷
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7327

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۰
سرخرود
مساحت:
214 متر
3 خواب
3 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4420

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۵۶۳۳
سرخرود
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5633

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۷۳۱۹
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7319

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد ۵۰۰۶
سرخرود
مساحت:
4,113 متر
خواب
حمام

6.200 میلیارد

کد: 5006

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی سرخرود کد ۴۴۸۸
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

13 میلیارد

کد: 4488

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۴۵۲۲
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 4522

نقدی

زمین سرخرود کد ۴۴۴۴
سرخرود
مساحت:
205 متر
خواب
حمام

717.500 میلیون

کد: 4444

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد ۱۷۱۷
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
خواب
حمام

24 میلیارد

کد: 1717

نقدی

زمین سرخرود کد ۷۳۰۵
سرخرود
مساحت:
310 متر
خواب
حمام

4.700 میلیارد

کد: 7305

نقدی

شهرک ۳۴۰۰ متری با ۱۵ ویلا در خط دریا سرخرود کد ۷۳۰۲
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 7302

نقدی

زمین بلوار دریا سرخرود کد ۷۳۰۱
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

14 میلیارد

کد: 7301

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۳۰۰
سرخرود
مساحت:
218 متر
خواب
حمام

5.014 میلیارد

کد: 7300

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۹۹
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

7.700 میلیارد

کد: 7299

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۹۸
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

27 میلیارد

کد: 7298

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۷۲۹۷
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7297

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۹۳
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

45 میلیارد

کد: 7293

نقد و اقساط

زمین عزت آباد سرخرود کد ۷۲۸۸
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

11.700 میلیارد

کد: 7288

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۷۲۸۰
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

26 میلیارد

کد: 7280

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۶۹
سرخرود
مساحت:
6,000 متر
خواب
حمام

18 میلیارد

کد: 7269

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۶۳
سرخرود
مساحت:
900 متر
خواب
حمام

3.200 میلیارد

کد: 7263

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد ۷۲۵۹
سرخرود
مساحت:
890 متر
خواب
حمام

27 میلیارد

کد: 7259

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود کد 3537
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 3537

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد ۷۲۴۰
سرخرود
مساحت:
325 متر
خواب
حمام

16.500 میلیارد

کد: 7240

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد 7239
سرخرود
مساحت:
133 متر
2 خواب
2 حمام

4.256 میلیارد

کد: 7239

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۷۰۵
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 2705

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد در سرخرود کد ۴۸۸۰
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4880

نقد و اقساط