خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - ملک شهرکی

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک شهرکی

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


ویلا سرخرود کد ۳۵۷۵
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 3575

نقد و اقساط

شهرک ساحلی سرخرود کد 2909
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
6 خواب
3 حمام

210 میلیارد

کد: 2909

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۳۵۵
سرخرود
مساحت:
228 متر
3 خواب
3 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4355

نقدی

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۱
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.200 میلیارد

کد: 4421

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد 5322
سرخرود
مساحت:
153 متر
3 خواب
3 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5322

نقدی

ویلا سرخرود کد ۷۳۳۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7332

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۷۹۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2792

نقدی

ویلا امیر سالار سرخرود کد 7321
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 7321

نقدی

ویلا باغ سرخرود کد ۵۶۳۸
سرخرود
مساحت:
425 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5638

نقد و اقساط

ویلا شهرکی ساحلی سرخرود کد ۷۳۲۰
سرخرود
مساحت:
425 متر
5 خواب
4 حمام

20 میلیارد

کد: 7320

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 7318
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 7318

نقدی

زمین سرخرود کد 2907
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

6.300 میلیارد

کد: 2907

نقد و اقساط

زمین  سرخرود کد ۳۴۶۲
سرخرود
مساحت:
189 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 3462

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۶۴۵
سرخرود
مساحت:
153 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 5645

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۶۸۹
سرخرود
مساحت:
215 متر
خواب
حمام

1.398 میلیارد

کد: 5689

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۶۹۲
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 5692

نقدی

زمین شهرکی سرخرود 7271
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

4.800 میلیارد

کد: 7271

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۷۰
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.100 میلیارد

کد: 7270

نقدی

زمین در سرخرود کد 7265
سرخرود
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

4.200 میلیارد

کد: 7265

نقد و اقساط

زمین سرخرود 7258
سرخرود
مساحت:
249 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 7258

نقدی

زمین رخرود کد ۷۲۵۷
سرخرود
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

850 میلیون

کد: 7257

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 7247
سرخرود
مساحت:
564 متر
خواب
حمام

6.200 میلیارد

کد: 7247

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 941
سرخرود
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

1.360 میلیارد

کد: 941

نقد و اقساط

فروش زمین‌‌ در سرخرود  کد ۲۳۹۳
سرخرود
مساحت:
205 متر
خواب
حمام

718 میلیون

کد: 2383

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۲۱۰۷
سرخرود
مساحت:
266 متر
خواب
حمام

665 میلیون

کد: 2107

نقد و اقساط

اپارتمان شهرک خانه دریا کد ۷۰۴۳
سرخرود
مساحت:
200,000 متر
2 خواب
2 حمام

7.700 میلیارد

کد: 7043

نقدی

ویلا شهرکی در سرخرود کد ۷۰۴۰
سرخرود
مساحت:
208 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7040

نقدی

ویلا استخردار شهرکی در سرخرود کد ۷۰۲۸
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 7024
سرخرود
مساحت:
95 متر
2 خواب
2 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7024

نقد و اقساط

ویلا درویش اباد سرخرود کد ۷۰۲۱
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7021

نقد و اقساط