خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - درویش آباد - ملک ساحلی

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک درویش آباد - خرید ملک ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


ویلا سرخرود کد 2989
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 2989

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۶۵
سرخرود
مساحت:
144 متر
خواب
حمام

1.585 میلیارد

کد: 5665

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۶۷۷
سرخرود
مساحت:
170 متر
خواب
حمام

2.380 میلیارد

کد: 5677

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۹۰
سرخرود
مساحت:
365 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5690

نقدی

زمین سرخرود کد 7328
سرخرود
مساحت:
975 متر
خواب
حمام

20 میلیارد

کد: 7328

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۲۴
سرخرود
مساحت:
268 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7324

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7323
سرخرود
مساحت:
401 متر
3 خواب
3 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7323

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۷۳۱۳
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.720 میلیارد

کد: 7313

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد ۷۳۱۲
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

2.850 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۱۱
سرخرود
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

3.685 میلیارد

کد: 7311

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد ۷۳۱۰
سرخرود
مساحت:
205 متر
خواب
حمام

2.870 میلیارد

کد: 7310

نقدی

زمین در سرخرود کد 7309
سرخرود
مساحت:
227 متر
خواب
حمام

2.837 میلیارد

کد: 7309

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5730
سرخرود
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

980 میلیون

کد: 5730

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۸۷
سرخرود
مساحت:
206 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 7287

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۷۲۸۶
سرخرود
مساحت:
365 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7286

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7241
سرخرود
مساحت:
231 متر
خواب
حمام

3.500 میلیارد

کد: 7241

نقدی

ویلا سرخرود کد ۲۴۸۵
سرخرود
مساحت:
210 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۱۸۰۱
سرخرود
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 1801

نقد و اقساط

زمین پلاک دوم دریا سرخرود کد 4477
سرخرود
مساحت:
158 متر
خواب
حمام

2.686 میلیارد

کد: 4477

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 7221
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7221

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد در سرخرود کد ۷۲۱۴
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7210
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.080 میلیارد

کد: 7210

نقدی

آپارتمان ساحلی دید به دریا سرخرود کد ۷۲۰۹
سرخرود
مساحت:
800 متر
3 خواب
4 حمام

4.375 میلیارد

کد: 7209

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود 7208
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7208

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی دید به دریا مبله سرخرود کد ۷۰۶۵
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7065

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود ساحلی کد ۷۰۵۶
سرخرود
مساحت:
105 متر
2 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7056

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 4943
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد ۷۰۴۶
سرخرود
مساحت:
144 متر
خواب
حمام

1.656 میلیارد

کد: 7046

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد 7045
سرخرود
مساحت:
157 متر
خواب
حمام

1.570 میلیارد

کد: 7045

نقدی