خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - درویش آباد - زمین

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک درویش آباد - خرید زمین


زمین سرخرود کد ۵۶۶۵
سرخرود
مساحت:
144 متر
خواب
حمام

1.585 میلیارد

کد: 5665

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۶۷۷
سرخرود
مساحت:
170 متر
خواب
حمام

2.380 میلیارد

کد: 5677

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۹۰
سرخرود
مساحت:
365 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5690

نقدی

زمین سرخرود کد 7328
سرخرود
مساحت:
975 متر
خواب
حمام

20 میلیارد

کد: 7328

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۲۴
سرخرود
مساحت:
268 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7324

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۷۳۱۳
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.720 میلیارد

کد: 7313

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد ۷۳۱۲
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

2.850 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۱۱
سرخرود
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

3.685 میلیارد

کد: 7311

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد ۷۳۱۰
سرخرود
مساحت:
205 متر
خواب
حمام

2.870 میلیارد

کد: 7310

نقدی

زمین در سرخرود کد 7309
سرخرود
مساحت:
227 متر
خواب
حمام

2.837 میلیارد

کد: 7309

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5730
سرخرود
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

980 میلیون

کد: 5730

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۷۲۹۷
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7297

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۷۲۸۷
سرخرود
مساحت:
206 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 7287

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۷۲۸۶
سرخرود
مساحت:
365 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7286

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7241
سرخرود
مساحت:
231 متر
خواب
حمام

3.500 میلیارد

کد: 7241

نقدی

زمین پلاک دوم دریا سرخرود کد 4477
سرخرود
مساحت:
158 متر
خواب
حمام

2.686 میلیارد

کد: 4477

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7210
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.080 میلیارد

کد: 7210

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود 7208
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7208

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد ۷۰۴۶
سرخرود
مساحت:
144 متر
خواب
حمام

1.656 میلیارد

کد: 7046

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد 7045
سرخرود
مساحت:
157 متر
خواب
حمام

1.570 میلیارد

کد: 7045

نقدی

زمین درویش اباد سرخرود کد ۷۰۴۴
سرخرود
مساحت:
1,280 متر
خواب
حمام

11 میلیارد

کد: 7044

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۷۰۲۷
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.080 میلیارد

کد: 7027

نقد و اقساط

زمین مسکونی ساحلی سرخرود کد 5290
سرخرود
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

1.800 میلیارد

کد: 5290

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 391
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

3.400 میلیارد

کد: 391

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۴۵۲۸
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.950 میلیارد

کد: 4528

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۴۵۲۷
سرخرود
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

1.740 میلیارد

کد: 4527

نقدی

زمین با پروانه ساخت درویش آباد سرخرود کد5577
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

3.800 میلیارد

کد: 5577

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۰۹۹
سرخرود
مساحت:
350 متر
خواب
حمام

3.850 میلیارد

کد: 5099

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۵۳۵۲
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: 5352

نقد و اقساط

زمین ساحلی در درویش آباد سرخرود کد ۵۳۷۳
سرخرود
مساحت:
1,360 متر
خواب
حمام

7.480 میلیارد

کد: 5373

نقد و اقساط