خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - خط دریا - آپارتمان

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک خط دریا - خرید آپارتمان


آپارتمان سرخرود کد ۷۳۲۶
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7326

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۳۲۵
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 7325

اقساط بلندمدت

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۴۷
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

4.485 میلیارد

کد: 3847

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۴۶
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

3.450 میلیارد

کد: 3846

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۹۲
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

7.680 میلیارد

کد: 3892

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۲۸۷
سرخرود
مساحت:
237 متر
3 خواب
2 حمام

13.035 میلیارد

کد: 4287

نقد و اقساط

آپارتمان پنت هاوس سرخرود کد 5197
سرخرود
مساحت:
257 متر
3 خواب
2 حمام

7.710 میلیارد

کد: 5197

نقد و اقساط

مجتمع کامل 4 طبقه سرخرود کد 4721
سرخرود
مساحت:
117 متر
2 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 4721

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۳۱۳
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
1 حمام

3.050 میلیارد

کد: 4313

نقد و اقساط

مجلل ترین پنت هاوس شمال کشور در سرخرود کد ۴۵۸۸
سرخرود
ویژه
مساحت:
710 متر
4 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4588

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۷۴۱
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

3.750 میلیارد

کد: 4741

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود خط دریا کد ۴۲۰۰
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

2.006 میلیارد

کد: 4200

نقدی

پنت هاوس سرخرود خط دریا کد ۴۲۹۰
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 4290

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۵۵۲۰
سرخرود
مساحت:
74 متر
2 خواب
1 حمام

1.450 میلیارد

کد: 5520

نقدی

آپارتمان سرخرود کد ۵۶۰۵
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5605

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۶۰۹
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

3.540 میلیارد

کد: 4609

نقد و اقساط

پنت هاوس خط دریا سرخرود کد ۵۱۵۳
سرخرود
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

8.200 میلیارد

کد: 5153

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد 7239
سرخرود
مساحت:
133 متر
2 خواب
2 حمام

4.256 میلیارد

کد: 7239

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود  کد۳۸۰۶
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
2 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 3806

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۲۳۰
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
2 حمام

3.080 میلیارد

کد: 7230

نقدی

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۹
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

3.125 میلیارد

کد: 7229

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 7228
سرخرود
مساحت:
103 متر
2 خواب
1 حمام

1.339 میلیارد

کد: 7228

نقد و اقساط

برج باغ ساحلی خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۷
سرخرود
مساحت:
143 متر
3 خواب
2 حمام

4.862 میلیارد

کد: 7227

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک  اول خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۵
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
2 حمام

5.890 میلیارد

کد: 7225

نقد و اقساط

آپارتمان خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۴
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

3.220 میلیارد

کد: 7224

نقد و اقساط

پنت هاوس در سرخرود کد ۷۰۸۲
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
3 حمام

5.425 میلیارد

کد: 7082

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۰۸۰
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
1 خواب
1 حمام

2.640 میلیارد

کد: 7080

نقد و اقساط

پنت هاوس ساحلی خط دریا سرخرود کد 7073
سرخرود
مساحت:
136 متر
2 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 7073

نقدی

آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود کد ۷۰۶۴
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7064

نقدی

آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود کد ۷۰۶۳
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
2 حمام

4.200 میلیارد

کد: 7063

نقد و اقساط