خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - خط دریا - آپارتمان

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک خط دریا - خرید آپارتمان


آپارتمان سرخرود در خط دریا کد 2904
سرخرود
مساحت:
220 متر
2 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 2904

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد 7451
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

2.750 میلیارد

کد: 7451

نقدی

فروش پنت هاوس سرخرود کد 7450
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

11 میلیارد

کد: 7450

نقدی

آپارتمان سرخرود ساحلی کد 5698
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5698

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد 7440
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

6.450 میلیارد

کد: 7440

نقدی

فروش آپارتمان سرخرودکد 7419
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7419

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 7380
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.375 میلیارد

کد: 7380

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد ۷۳۷۷
سرخرود
مساحت:
108 متر
2 خواب
1 حمام

3.240 میلیارد

کد: 7377

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد ۷۳۷۱
سرخرود
مساحت:
138 متر
2 خواب
2 حمام

5.520 میلیارد

کد: 7371

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد ۷۳۷۰
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7370

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۲۲۱۹
سرخرود
مساحت:
148 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 2219

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول دریا سرخرود کد ۲۰۷۲
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

4.200 میلیارد

کد: 2072

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۳۵۲
سرخرود
مساحت:
123 متر
2 خواب
1 حمام

2.460 میلیارد

کد: 7352

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۳۲۶
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7326

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۷۳۲۵
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 7325

اقساط بلندمدت

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۴۷
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

4.485 میلیارد

کد: 3847

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۴۶
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

3.450 میلیارد

کد: 3846

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۳۸۹۲
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

7.680 میلیارد

کد: 3892

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۲۸۷
سرخرود
مساحت:
237 متر
3 خواب
2 حمام

13.035 میلیارد

کد: 4287

نقد و اقساط

آپارتمان پنت هاوس سرخرود کد 5197
سرخرود
مساحت:
257 متر
3 خواب
2 حمام

7.710 میلیارد

کد: 5197

نقد و اقساط

مجتمع کامل 4 طبقه سرخرود کد 4721
سرخرود
مساحت:
117 متر
2 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 4721

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۳۱۳
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
1 حمام

3.050 میلیارد

کد: 4313

نقد و اقساط

مجلل ترین پنت هاوس شمال کشور در سرخرود کد ۴۵۸۸
سرخرود
ویژه
مساحت:
710 متر
4 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4588

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۷۴۱
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

3.750 میلیارد

کد: 4741

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود خط دریا کد ۴۲۰۰
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

2.006 میلیارد

کد: 4200

نقدی

پنت هاوس سرخرود خط دریا کد ۴۲۹۰
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 4290

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۵۵۲۰
سرخرود
مساحت:
74 متر
2 خواب
1 حمام

1.450 میلیارد

کد: 5520

نقدی

آپارتمان سرخرود کد ۵۶۰۵
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5605

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۴۶۰۹
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

3.540 میلیارد

کد: 4609

نقد و اقساط

پنت هاوس خط دریا سرخرود کد ۵۱۵۳
سرخرود
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

8.200 میلیارد

کد: 5153

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0