خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - ملک جنگلی

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک جنگلی

املاک و مستغلات جنگلی با سند تک برگ و نگهبانی دارای قیمت مناسب و ابعاد متفاوت و مورد نیاز همه میباشد


زمین سرخرود کد 4426
سرخرود
مساحت:
340 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4426

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۳۹۹۶
سرخرود
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 3996

نقدی

ویلا در سرخرود کد 5525
سرخرود
مساحت:
205 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5525

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 4440
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

8.500 میلیارد

کد: 4440

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 4402
سرخرود
مساحت:
1,500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4402

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4415
سرخرود
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4415

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4831
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4831

نقد و اقساط

زمین در سرخرود 4474
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
خواب
حمام

4.800 میلیارد

کد: 4474

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 5354
سرخرود
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

1.600 میلیارد

کد: 5354

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7487
سرخرود
مساحت:
195,226 متر
خواب
حمام

585.678 میلیارد

کد: 4787

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5643
سرخرود
مساحت:
252 متر
خواب
حمام

1.300 میلیارد

کد: 5643

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 7308
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

1.540 میلیارد

کد: 7308

نقدی

زمین سرخرود کد 5332
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 5332

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7262
سرخرود
مساحت:
270 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 7262

نقدی

زمین در سرخرود کد 3921
سرخرود
مساحت:
315 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3921

نقد و اقساط

زمین  تجاری صنعتی سرخرود کد 3910
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3910

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 3899
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3899

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود کد 2091
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 2091

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود کد ۱۸۵۴
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

440 میلیون

کد: 1854

نقد و اقساط

زمین کشاورزی در سرخرود کد ۴۱۸۱
سرخرود
مساحت:
17,000 متر
خواب
حمام

10.200 میلیارد

کد: 4181

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۷۰۶۷
سرخرود
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

1.765 میلیارد

کد: 7067

نقد و اقساط

زمین مزروعی سرخرود کد ۱۱۱۰
سرخرود
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

644 میلیون

کد: 1110

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۲۱۳۶
سرخرود
مساحت:
280 متر
خواب
حمام

644 میلیون

کد: 2136

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۲۳۹۳
سرخرود
مساحت:
350 متر
خواب
حمام

1.225 میلیارد

کد: 2393

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۲۳۹۴
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

625 میلیون

کد: 2394

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 4714
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 4714

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود کد 2606
سرخرود
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

1.350 میلیارد

کد: 2606

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 2464
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 2464

نقدی

ویلا سرخرود کد ۳۹۰۹
سرخرود
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

1 میلیارد

کد: 3909

نقد و اقساط

ویلا سنددار سرخرود کد ۳۰۳۱
سرخرود
مساحت:
450 متر
3 خواب
2 حمام

9.500 میلیارد

کد: 3031

نقد و اقساط