خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - بلوار فانوس - زمین

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک بلوار فانوس - خرید زمین


زمین سرخرود کد ۷۳۰۵
سرخرود
مساحت:
310 متر
خواب
حمام

4.700 میلیارد

کد: 7305

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 7247
سرخرود
مساحت:
564 متر
خواب
حمام

6.200 میلیارد

کد: 7247

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 7047
سرخرود
مساحت:
158 متر
خواب
حمام

1.343 میلیارد

کد: 7047

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 2606
سرخرود
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

1.350 میلیارد

کد: 2606

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۱۰۲۰
سرخرود
مساحت:
310 متر
خواب
حمام

4.650 میلیارد

کد: 1020

نقد و اقساط

زمین شهرکی در سرخرود کد ۵۰۶۱
سرخرود
مساحت:
508 متر
خواب
حمام

7.620 میلیارد

کد: 5061

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود کد ۵۴۷۸
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: 5478

نقد و اقساط

زمین سند دار مسکونی سرخرود کد ۴۹۹۶
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 4996

نقد و اقساط

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد ۴۹۴۷
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
خواب
حمام

20 میلیارد

کد: 4947

نقدی

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد ۴۹۳۳
سرخرود
مساحت:
285 متر
خواب
حمام

3.420 میلیارد

کد: 4933

نقدی

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد ۴۹۳۲
سرخرود
مساحت:
158 متر
خواب
حمام

1.659 میلیارد

کد: 4932

نقدی