خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ملک در سرخرود - احمدآباد - زمین

خرید ملک در سرخرود - خرید ملک احمدآباد - خرید زمین


زمین ساحلی سرخرود کد 7318
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 7318

نقدی

زمین سرخرود کد 4784
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 4784

نقدی

زمین احمد آباد سرخرود 4785
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.200 میلیارد

کد: 4785

نقدی

فروش زمین ساحلی سرخرود کد 396
سرخرود
مساحت:
188 متر
خواب
حمام

1.400 میلیارد

کد: 396

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۲۱۸
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 7218

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۰۰۵
سرخرود
مساحت:
267 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: 7005

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۴۹۷۲
سرخرود
مساحت:
378 متر
خواب
حمام

1.935 میلیارد

کد: 4972

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5225
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

1.848 میلیارد

کد: 5225

نقدی

زمین مسکونی ساحلی سرخرود کد ۲۷۲۹
سرخرود
مساحت:
568 متر
خواب
حمام

3.976 میلیارد

کد: 2927

نقدی