خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید زمین


زمین سرخرود کد ۵۶۶۵
سرخرود
مساحت:
144 متر
خواب
حمام

1.585 میلیارد

کد: 5665

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4565
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1.500 میلیارد

کد: 4565

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۶۷۷
سرخرود
مساحت:
170 متر
خواب
حمام

2.380 میلیارد

کد: 5677

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۷۸
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5678

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۶۷۹
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5679

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۸۸
سرخرود
مساحت:
164 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5688

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4461
محمودآباد
مساحت:
6,500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4461

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4426
سرخرود
مساحت:
340 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4426

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 4440
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

8.500 میلیارد

کد: 4440

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۹۰
سرخرود
مساحت:
365 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5690

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد 4402
سرخرود
مساحت:
1,500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4402

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4415
سرخرود
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4415

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۷۳۳۱
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 7331

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد کد ۷۳۳۰
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: 7330

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد ۷۳۲۹
سرخرود
مساحت:
207 متر
خواب
حمام

2.500 میلیارد

کد: 7329

نقدی

زمین سرخرود کد 7328
سرخرود
مساحت:
975 متر
خواب
حمام

20 میلیارد

کد: 7328

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۲۴
سرخرود
مساحت:
268 متر
خواب
حمام

4 میلیارد

کد: 7324

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 7322
سرخرود
مساحت:
181 متر
خواب
حمام

1.448 میلیارد

کد: 7322

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 7318
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 7318

نقدی

زمین پلاک اول ساحل شهرک خانه دریا کد 7315
سرخرود
مساحت:
802 متر
خواب
حمام

32.080 میلیارد

کد: 7315

نقدی

زمین خانه دریا کد 7314
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28.500 میلیارد

کد: 7314

نقدی

زمین سرخرود کد 2907
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

6.300 میلیارد

کد: 2907

نقد و اقساط

زمین  سرخرود کد ۳۴۶۲
سرخرود
مساحت:
189 متر
خواب
حمام

800 میلیون

کد: 3462

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد ۵۰۰۶
سرخرود
مساحت:
4,113 متر
خواب
حمام

6.200 میلیارد

کد: 5006

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی سرخرود کد ۴۴۸۸
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

13 میلیارد

کد: 4488

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۴۵۲۲
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

1 میلیارد

کد: 4522

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۷۳۱۳
سرخرود
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.720 میلیارد

کد: 7313

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد ۷۳۱۲
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

2.850 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۱۱
سرخرود
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

3.685 میلیارد

کد: 7311

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد ۷۳۱۰
سرخرود
مساحت:
205 متر
خواب
حمام

2.870 میلیارد

کد: 7310

نقدی