خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ملک دریاسر

منطقه دریاسر دارای شهرک های متنوع با قیمت های مناسب استفاده برای سرمایه گذاری خرید و فروش نزدیک به دریا و مورد استقبال ویلایی نشین ها می باشد


ویلا محمودآباد کد ۲۵۷
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
5 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 257

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4461
محمودآباد
مساحت:
6,500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4461

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۷۳۳۱
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 7331

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد کد ۷۳۳۰
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
خواب
حمام

28 میلیارد

کد: 7330

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد5652
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5652

نقدی

زمین محمودآباد کد ۵۵۹۶
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین تجاری محمودآباد کد ۷۳۰۳
محمودآباد
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

7.800 میلیارد

کد: 7303

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 1778
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 1778

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد کد ۷۲۷۸
محمودآباد
مساحت:
833 متر
خواب
حمام

17 میلیارد

کد: 7278

نقد و اقساط

زمین محموداباد کد 7268
محمودآباد
مساحت:
580 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 7268

نقد و اقساط

زمین دریاسر محمودآباد کد ۴۱۸۵
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4185

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد405
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
خواب
حمام

15 میلیارد

کد: 405

نقد و اقساط

زمین مسکونی سنددار محمودآباد کد ۳۲۹۳
محمودآباد
مساحت:
445 متر
خواب
حمام

6.320 میلیارد

کد: 3293

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد ۷۰۷۱
محمودآباد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: 7071

نقد و اقساط

فروش زمین مسکونی محمودآباد کد ۷۰۷۰
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
خواب
حمام

25 میلیارد

کد: 7070

نقد و اقساط

زمین در دریاسر محمودآباد کد 399
محمودآباد
مساحت:
1,030 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 399

نقد و اقساط

زمین دریاسر محمود آباد کد 393
محمودآباد
مساحت:
1,600 متر
خواب
حمام

16 میلیارد

کد: 393

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۳۳۲۰
محمودآباد
مساحت:
540 متر
خواب
حمام

8.100 میلیارد

کد: 3320

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد ۴۵۳۱
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

14.400 میلیارد

کد: 4531

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد ۴۴۸۴
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 4484

نقد و اقساط

زمین ساحلی در محمودآباد کد 4113
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 4113

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی در محمودآباد کد 5554
محمودآباد
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

10.800 میلیارد

کد: 5554

نقد و اقساط

زمین شهرکی در محمودآباد کد 5598
محمودآباد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

3.125 میلیارد

کد: 5598

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد کد 3233
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 3233

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 2318
محمودآباد
مساحت:
245 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2318

نقد و اقساط

عمارت لوکس محمودآباد کد 1677
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 1677

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 1693
محمودآباد
مساحت:
214 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 1693

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 4965
محمودآباد
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

1.400 میلیارد

کد: 4965

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمودآباد کد 1539
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 1539

نقد و اقساط

زمین سند دار محمود آباد کد ۳۲۴۵
محمودآباد
مساحت:
30,000 متر
خواب
حمام

240 میلیارد

کد: 3245

نقدی